Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 5/2015

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
5/2015

Reťazové obchody

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

V predchádzajúcich troch číslach časopisu sme sa zamerali na určenie miesta dodania tovaru, na určenie miesta nadobudnutia tovaru a poukázali sme na kontrolný mechanizmus samozdanenia a s ním súvis...

Oprava odpočítanej dane

Ing. Anton Kolembus

V praxi vznikajú situácie, že platiteľ DPH musí opraviť faktúru o dodaní tovaru alebo služby. K oprave faktúry môže dôjsť jednak z dôvodu poskytnutia dodatočnej zľavy odberateľovi, napr. z dôvodu p...

Slovensko-česká konferencia 2015 organizovaná SKDP a KDP ČR

Slovenská komora daňových poradcov

V dňoch 15. a 16. apríla 2015 sa v kongresových priestoroch hotela NH Gate One v Bratislave uskutočnila slovensko-česká konferencia 2015. Išlo v poradí už o 8. spoločnú konferenciu Slovenskej komor...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

opäť k vám prichádzame s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V poradí už piate tohtoročné číslo prináša zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ prinášame informáciu o slovensko-českej konferencii organizovanej Slovenskou komorou daňových poradcov a Komorou daňových poradcov ČR. Druhý článok v tejto rubrike je zameraný na tému reťazových obchodov. Článok je doplnený príkladmi, ako aj výberom z judikatúry Súdneho dvora EÚ, ako aj z judikatúry SR.

Májová rubrika „Z praxe“ obsahuje dva zaujímavé články. Prvý z nich sa zameriava na vysvetlenie povinností odberateľa platiť v tuzemsku DPH pri prijatí služby. Aj tento článok je doplnený príkladmi. Ďalší článok objasňuje, ako opraviť odpočítanú DPH.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme článok zameraný na prenájom nehnuteľnosti a dodanie súvisiacich tovarov a služieb z hľadiska DPH.

V „Poradni“ nájdete odpovede na vaše otázky.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.