Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 3/2012

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
3/2012

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2012

Ing. Lucia Vanková

Podľa § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) preddavkom na daň je povinná platba na daň, ktorú je povinný platiť daňovník dane z príjmov v priebehu zda...

Vrátenie dane z úrokov plynúcich z vkladov na vkladných knižkách a bankových účtoch

doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.

Vrátenie dane z úrokov plynúcich z vkladov na vkladných knižkách, bežných bankových účtov, z účtov stavebných sporiteľov a podobných vkladov v bankách (ďalej len „úroky z vkladov“) si poslednýkrá...

Oznamovacie povinnosti daňového subjektu za rok 2011 podľa zákona o dani z príjmov a daňového poriadku

doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. JUDr. Janka Chorvátová

V súvislosti s rekodifikáciou zákona o správe daní, ktorým je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. s účinnosťou od 1. januára...

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Ing. Daniel Jánoš

Daňové subjekty si z akéhokoľvek dôvodu môžu predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb alebo právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2011 na základe písomnéh...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.