Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 6/2015

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
6/2015

Pohľadávky v zákone o dani z príjmov – zmeny od 1. januára 2015

Ing. Lucia Vanková

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) zákonom č. 333/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2015 sprísnila podmienky pri uplatnení pohľadávok do daňových výda...

Daňová evidencia – vybrané problémy

Ing. Silvia Jambrichová

Daňovník s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti (SZČ) a z príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z...

Minimálna daň / daňová licencia v otázkach a odpovediach

Ing. Klára Klabníková doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.

Povinnosť platenia ­minimálnej dane z príjmov právnickej osoby je legislatívne upravená ako daňová licencia právnickej osoby v oblasti dane z príjmov v § 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjm...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.