Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 2/2015

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
2/2015

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2014

Ing. Lucia Vanková

Podávanie daňových priznaní k da­ni z príjmov právnickej osoby je legislatívne upravené v hmotnoprávnom predpise, ktorým je zákon č. 595 /2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) a ...

Podávanie daňového priznania k DPH, súhrnného a kontrolného výkazu – vybrané situácie

Ing. Peter Furmaník

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH), kontrolný výkaz ako aj súhrnný výkaz sú základné výkazy, ktoré Finančnej správe SR podávajú platitelia DPH či ostatné osoby, registrované pre DPH z...

Platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie do verejnoprávnych fondov od 1. januára 2015

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

V tomto čísle uverejňujeme už tradične spracované tabuľky, v ktorých sú prehľadne uvedené sumy povinných odvodov.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.