Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 5/2014

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
5/2014

Stravovanie zamestnancov z hľadiska účtovania a uplatňovania zákona o DPH

Ing. Anna Jurišová Ing. Jana Turóciová

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. V článku sa zameriame na probl...

Oslobodenie od dane pri trojstrannom obchode

Ing. Dušan Dobšovič

V májovom čísle časopisu pokračujeme v seriáli zameranom na oslobodenie od dane. V článku sa venujeme problematike oslobodenia od dane pri trojstrannom obchode.

Prehľad aktualít z oblasti DPH na úrovni Európskej únie

Mgr. Elvíra Ungerová

V májovom vydaní prinášame informatívny prehľad aktualít z oblasti DPH na úrovni EÚ za uplynulé mesiace. Opäť v ňom nájdete odkazy na webové stránky príslušných inštitúcií a orgánov Európskej únie ...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

opäť k vám prichádzame s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. Aj v poradí už piate tohtoročné číslo prináša zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o stravovaní zamestnancov, v ktorom autorky rozoberajú túto tému z hľadiska účtovania a uplatňovania zákona o DPH.

Májová rubrika „Z praxe“ obsahuje hneď tri zaujímavé články. Prvý z nich sa zameriava na vysvetlenie pravidiel postupu v prípade poskytovania a prijímania stavebných služieb a prác „do“ a „z“ krajín EÚ v rôznych situáciách fyzického umiestnenia predmetnej nehnuteľnosti. Ďalší článok je pokračovaním seriálu o oslobodení od dane a tentokrát sa v ňom autor venuje oslobodeniu od dane pri trojstrannom obchode. Postup pri pokračovaní živnosti po úmrtí podnikateľa registrovaného pre DPH objasňuje posledný z trojice článkov v tejto rubrike.

V rubrike „Z Európskej únie“ vám prinášame informatívny prehľad aktualít za uplynulé mesiace z oblasti DPH na úrovni Európskej únie.

V „Poradni“ nájdete odpovede na otázky našich čitateľov.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.