Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 6/2011

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)

Zmeny v Zákonníku práce účinné od apríla 2011

JUDr. Tatiana Mičudová

Od 1. apríla 2011 nadobudla platnosť novela Zákonníka práce, ktorá okrem iného zasiahla do problematiky zásad rovnakého zaobchádzania, vzťahu medzi Zákonníkom práce a antidiskriminačným zákonom a ú...

Životné minimum a daňový bonus od 1. júla 2011

-rd-

Každoročné zvyšovanie životného minima má následne vplyv nielen na prepočty rôznych sociálnych dávok, podpôr, príspevkov a dôchodkov, ale nepriamo aj na zdaňovanie príjmov fyzických osôb, prostredn...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.