Dane a účtovníctvo v praxi

Vydanie 10/2017 Ročník 2017 ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)

10/2017

Obsah vydania

Rubrika

Daň z príjmov

Rubrika

Správa daní

Rubrika

Podvojné účtovníctvo

Rubrika

Problémy z praxe

Rubrika

Medzinárodné zdaňovanie

Rubrika

Naša poradňa