Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 3/2017

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
3/2017

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2017

Ing. Lucia Vanková

Preddavok na daň je povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, keď skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Preddavky na daň sa platia miestne príslušnému ...

Transferové oceňovanie – najdôležitejšie zmeny v roku 2017

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Stanovenie základu dane závislých osôb a zdaňovanie ich príjmov je v posledných rokoch veľmi živou a aktuálnou témou. Je možné konštatovať, že od roku 2009, kedy bola v zákone č. 595/2003 Z. z. o d...

Výpočet a účtovanie sociálneho poistenia a preddavkov na zdravotné poistenie zamestnancov (1. časť)

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD. Zo seriálu: Výpočet a účtovanie sociálneho poistenia a preddavkov na zdravotné poistenie zamestnancov

Zákonnými poistnými odvodmi sa vo všeobecnosti chápu povinné platby fyzických osôb (FO) do verejného zdravotného poistenia a sociálneho poistenia, odvádzané vo vlastnom mene a zo svojho účtu poistn...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.