Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Články

Riadky daňového priznania a oprava chýb minulých účtovných období

Kategória: Články Autor/i: Ing. Anton Kolembus

Pri oprave chýb minulých účtovných období sa môže použiť účet 428 alebo 429. Účtovali sme nasledovne: nezúčtovaná faktúra za predaj tovaru 311 / 428, nezaúčtovaná zostatková cena pri predaji majetku 428 / 082, nezaúčtované úroky z úveru 428 / 461...

Sviatok ako odpracovaná doba na účely výkonu práce

Kategória: Články Autor/i: JUDr. Marek Švec PhD. Zdroj: Pracovné právo

Pomerne častým aplikačným problémom, ktorý je spojený s odmeňovaním zamestnancov, je zohľadnenie sviatku v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý má byť zamestnancovi poskytnutá mzda.

Hromadné prepúšťanie

Kategória: Články Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, Mgr. Paulína Šlauková Zdroj: Pracovné právo

Hromadné prepúšťanie je pracovnoprávny inštitút upravený v  § 73 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce"), pod ktorým rozumieme skončenie pracovného pomeru s viacerými zamestnancami spoločnosti. Ako spôsob sk...

Kríza, dočasná ochrana a reštrukturalizácia

Kategória: Články Autor/i: JUDr. Jaroslav Havel, Mgr. Ondřej Majer Zdroj: HAVEL & PARTNERS s.r.o.

Slovenská ekonomika zažíva v súvislosti s pandémiou koronavírusu bezprecedentný šok. Je zrejmé, že mnoho doteraz veľmi dobre riadených podnikov vyjde z krízy zaťažených väčšou či menšou mierou nových dlhov. Na aktuálnosti tak naberá téma dočasnej ...

Účtovanie tvorby a použitia kapitálového fondu z príspevkov

Kategória: Články Autor/i: Ing. Monika Adamíková Zdroj: sféra, a. s.

Účtovanie kapitálového fondu z príspevkov (ďalej len „KFP“) je upravené v § 2 ods. 3, § 27a a 27b, § 59 ods. 6 Postupov účtovania pre podnikateľov („PUP“). Z týchto ustanovení vyplýva, že KFP sa účtuje na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy, pričo...

Platenie preddavkov na daň z príjmov v roku 2020 počas pandémie a po jej skončení

Kategória: Články Autor/i: Ing. Soňa Ugróczy Zdroj: sféra, a. s.

Ustanovenie § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“), o platení preddavkov na daň z príjmo...

Dobrovoľná registrácia na portáli finančnej správy

Kategória: Články Autor/i: Ing. Božena Jurčíková

Združenie, ktoré nie je platiteľom dane z pridanej  hodnoty sa dobrovoľne registrovalo na portáli Finančnej správy SR na podávanie dokumentov elektronicky. Ide o združenie, ktoré neprijíma 2 % z daní. Môže posielať na daňový úrad dokumenty a daňov...

Covid testy a danová uznateľnosť, nepenažný príjem zamestnanca

Kategória: Články Autor/i: Ing. Anton Kolembus

V nasledujúcom texte je uvedených niekoľko situácií, ktoré v praxi v súčasnosti často nastávajú. Ide v takýchto prípadoch daňový o výdavok spoločnosti (zamestnávateľa) alebo ide o zdaniteľný nepeňažný príjem zamestnanca?

Čo prináša veľká novela Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri?

Kategória: Články Autor/i: Accace, k. s.

1. 10. 2020 nadobúda účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorá do sveta obchodných spoločností prináša viacero zmien. V tomto článku vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Pravidlá na odklad zaplatenia dane stále platia

Tlačový odbor MFSR Zdroj: MF SR

Ministerstvo financií SR reaguje na správy šíriace sa internetom a na sociálnych sieťach vo veci odkladu platenia dane a platenia dane v splátkach. V súčasnosti sú v platnosti jasné pravidlá, ktorými sa podnikateľské subjekty môžu riadiť, ak sa dostanú do objektívnych ekonomických ťažkostí a tieto pravidlá ministerstvo považuje v zásade za dostačujúce.