Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 9/2016

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
9/2016

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2015 v nadväznosti na zdanenie

Ing. Marta Boráková

Každá fyzická osoba (FO), ktorá nie je oslobodená od platenia poistného alebo za ňu neplatí poistné štát, je povinná odvádzať odvody poistného z vymeriavacieho základu dane, ktorý sa odvíja od toho...

Nový dopravný prostriedok nadobudnutý z členských štátov EÚ

Ing. Dana Žňavová

Nadobudnutie nových dopravných prostriedkov z iné­ho členského štátu za protihodnotu je zdaniteľným obchodom, ktorý podlieha špecifickej úprave zdaňovania, na základe ktorej k zdaňovaniu nadobudnut...

Príjmy plynúce z predaja cenných papierov u právnických osôb

Ing. Michaela Vidová

Právnické osoby môžu za účelom zhodnotenia svojich dočasne voľných finančných prostriedkov a dosiahnutia určitého finančného zisku, investovať ich do cenných papierov. Výška dosiahnutého finančného...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.