Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Zmeny v novom zákone o štatutárnom audite

Zmeny v novom zákone o štatutárnom audite (2. časť)

Zmeny, úpravy a doplnenia v zákone č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) oproti zákonu č. 540/2007 Z. z. o audite, audítoroch a dohľad...

Zmeny v novom zákone o štatutárnom audite (1. časť)

Dňa 17. júna 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“). Cieľom tohto článku je upozorniť čitateľov na tie sk...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály