SERIÁL: Daň vyberaná zrážkou

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 2

Daň vyberaná zrážkou – 2. časť

Dátum:
Autor: Ing. Lucia Vanková
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 9-2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Druhá časť článku je zameraná na daň vyberanú zrážkou z príjmov, ktoré plynú rezidentom a nerezidentom Slovenskej republiky. Pôjde okrem iného o príjmy z výhier, úrokov, výnosy z vkladov, z cenných papierov a ďalších.

Daň vyberaná zrážkou v roku 2013

Dátum:
Autor: Ing. Lucia Vanková
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 7-8/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Pri niektorých druhoch príjmov je z hľadiska jednoduchšieho výberu daní vhodnejšie vyberať daň priamo pri zdroji. Ide spravidla o príjmy, ktoré plynú širokému okruhu prijímateľov, kedy daň vyberaná zrážkou platiteľom príjmu za daňovníka má výhodu hlavne v administratívnom znížení výdavkov na správu daní u správcu dane, ale aj u daňovníka. Rovnako sa postupuje aj pri príjmoch, ktoré plynúsubjektom so sídlom alebo bydliskom v cudzine, kde daňová povinnosť voči Slovenskej republike (SR) nemôže byť zabezpečená.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
3/2020
Ročnik 2020

Zobraziť