Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Daňové a účtovné vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie

Daňové a účtovné vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie (II.)

Cieľom ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie je vypočítať poistné zo skutočných príjmov poistenca za celý rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva. Platiteľ poistného, ktorý je účtovnou jednotkou je povinný rozdiely vyplý...

Daňové a účtovné vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie (I.)

Cieľom ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie je vypočítať poistné zo skutočných príjmov poistenca za celý rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva. Vypočítané poistné sa porovnáva so zaplatenými preddavkami v priebehu rok...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály