Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Komentár k  zákonu o  obmedzení platieb v  hotovosti s  príkladmi

Komentár k zákonu o obmedzení platieb v hotovosti s príkladmi (3. časť)

Článok pokračuje praktickými príkladmi a ich riešeniami, ktoré v bežnom podnikateľskom aj nepodnikateľskom prostredí môžu nastať.

Komentár k zákonu o obmedzení platieb v hotovosti s príkladmi (2. časť)

V druhej časti článku sa autorka venuje sankciám za porušenie ustanovení zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon o obmedzení platieb v hotovosti“).

Komentár k  zákonu o  obmedzení platieb v  hotovosti s  príkladmi

Jedným z  opatrení zameraných proti daňovým podvodom a  daňovým únikom na roky 2012-2016 a  za účelom vytvorenia podmienok na zabezpečenie stabilného a transparentného ekonomického prostredia súčasnej vlády SR je obmedzenie platieb v  hotovosti me...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály