Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 2/2012

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
2/2012

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2011

Ing. Ján Pohlod

Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. alebo ten daňovník, ktorého na podanie daňového priznan...

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2011

Ing. Zita Kajanovičová Ing. Silvia Jambrichová

V príspevku autorky poukazujú na niektoré skutočnosti dôležité pre správny výpočet a vyrovnanie daňovej povinnosti prostredníctvom daňového priznania za rok 2011. Upozorňujú na zmeny v tlačivách da...

Odpísanie pohľadávky z účtovného a daňového hľadiska

Ing. Dušan Dobšovič

Za akých podmienok môže právnický subjekt odpísať pohľadávku účtovne aj daňovo?

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.