Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 12/2015

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
12/2015

Zmeny zákona o dani z príjmov, ktoré sa prvýkrát uplatnia v daňovom priznaní po 31. 12. 2015

Ing. Lucia Vanková

Dňa 22. 9. 2015 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP”) platnú od 1. 1. 2016. V rámci úprav posilňujúcich právnu istotu a daňovú spra...

Novela zákona o dani z príjmov v kocke

Ing. Viera Mezeiová Ing. Peter Horniaček

Po významnej a rozsiahlej novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), ktorá nadobudla účinnosť od 1. 1. 2015 a niekoľkých menších novelách schválených v priebehu ...

Daňová optimalizácia v nadväznosti na delenie príjmov u fyzickej osoby

Ing. Marta Boráková

Spôsob zdaňovania, ­vyčíslenie základu dane pri jednotlivých druhoch príjmov fyzickej osoby (FO), v nadväznosti na výšku daňovej povinnosti upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n....

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.