Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2011

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)

Autorské honoráre z pohľadu daňových a odvodových povinností v roku 2011

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Pre správne určenie výšky daňovej povinnosti autorov z dosiahnutých zdaniteľných príjmov je nevyhnutné poznať, na základe akého právneho vzťahu autor vykonáva svoju činnosť a za akých podmienok aut...

Novela Zákonníka práce - stručne

-rd-

Zákonník práce novelizovaný zákonom č. 257/2011 Z. z. nadobudol účinnosť 1. septembra 2011. Prinášame výber najdôležitejších zmien.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.