Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 11/2013

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
11/2013

Komentár k  zákonu o  obmedzení platieb v  hotovosti s  príkladmi

Ing. Klára Klabníková Zo seriálu: Komentár k  zákonu o  obmedzení platieb v  hotovosti s  príkladmi

Jedným z  opatrení zameraných proti daňovým podvodom a  daňovým únikom na roky 2012-2016 a  za účelom vytvorenia podmienok na zabezpečenie stabilného a transparentného ekonomického prostredia súčas...

Surfovanie po internete počas pracovnej doby

JUDr. Tatiana Mičudová Zo seriálu: Komentár k  zákonu o  obmedzení platieb v  hotovosti s  príkladmi

Internet je v súčasnosti považovaný za jeden z najefektívnejších pracovných nástrojov. Zamestnávatelia ho využívajú nielen pri vnútroorganizačnej komunikácii, ale aj pri komunikácii s  dodávateľmi,...

Informácia o lotérii pokladničných dokladov – bločková lotéria vrátane jej legislatívnej úpravy

Ing. Klára Klabníková Zo seriálu: Informácia o lotérii pokladničných dokladov – bločková lotéria vrátane jej legislatívnej úpravy

Lotéria pokladničných dokladov je hra lotériového typu, pri ktorej žrebom je pokladničný doklad vydaný elektronickou registračnou pokladnicou (ERP) za tržbu prijatú v hotovosti za predaj tovaru. Lo...

Zverejňovanie informácií pri predaji firmy

Mgr. Ing. Radoslav Polaček Zo seriálu: Informácia o lotérii pokladničných dokladov – bločková lotéria vrátane jej legislatívnej úpravy

Pomerne častou obavou predávajúceho v procese predaja firmy býva možnosť zneužitia dôverných informácií, ktoré poskytne potenciálnemu kupujúcemu. Táto obava je zvlášť intenzívna v prípade, ak záuje...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.