Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 10/2018

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
10/2018

Uplatnenie odvodovej úľavy z platenia dôchodkového poistenia u dôchodcov (dohodárov)

Ing. Iveta Matlovičová

Dňa 19. 10. 2017 bol schválený zákon č. 266/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v z. n. p. (ďale...

Výber spôsobu uplatňovania výdavkov podnikateľa fyzickej osoby

Ing. Anton Kolembus

Každý začínajúci podnikateľ sa pred začiatkom podnikania musí rozhodnúť o forme podnikania, či bude podnikať ako fyzická alebo ako právnická osoba. Toto rozhodnutie ovplyvňuje najmä predmet podnika...

Technické zhodnotenie a náklady na bežnú prevádzku automobilu

Ing. Ľudmila Novotná

Automobil z účtovného hľadiska možno zaradiť do kategórie dlhodobého hmotného majetku. Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa stanovili podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej os...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.