Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 2/2014

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
2/2014

Zmeny v zákone o dani z príjmov po prijatí novely účinnej od 1. 1. 2014

Ing. Viera Mezeiová Ing. Peter Horniaček Zo seriálu: Zmeny v zákone o dani z príjmov po prijatí novely účinnej od 1. 1. 2014

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) bol s účinnosťou od 1. 1. 2014 novelizovaný zákonom č. 463/2013 Z. z., ktorý Národná rada SR schválila dňa 3. 12. 2013. Niektor...

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2013

Ing. Lucia Vanková Zo seriálu: Zmeny v zákone o dani z príjmov po prijatí novely účinnej od 1. 1. 2014

Podanie daňového priznania (DP) k dani z príjmov je zákonnou povinnosťou každého daňovníka, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné. Za zdaňovacie obdobie roka 2013 podávajú daňovníci DP do 31. marca ...

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roka 2013

Ing. Silvia Jambrichová Zo seriálu: Zmeny v zákone o dani z príjmov po prijatí novely účinnej od 1. 1. 2014

Vzhľadom na blížiaci sa termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „DP“) poukážeme v príspevku na niektoré skutočnosti dôležité pre správny výpočet a vyrovnanie...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.