Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 9/2015

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
9/2015

Desať základných povinností platiteľa dane z pridanej hodnoty

Ing. Peter Furmaník

Prvoradou povinnosťou platiteľa dane z pridanej hodnoty (DPH) je uplatňovať k predmetným dodávkam daň z pridanej hodnoty a odvádzať ju štátu. V súvislosti s ňou sa však na postavenie platiteľa DPH ...

Povinnosti zamestnávateľov podľa zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti

JUDr. Tatiana Mičudová

Dňa 16. októbra 2014 bol prijatý zákon č. 307/2014 Z. z. o oznamovaní protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 307/2014 Z. z.“), ktorý zaviedol mechani...

Cenné papiere v sústave podvojného účtovníctva (1. časť)

Ing. Eva Gášpárová Zo seriálu: Cenné papiere v sústave podvojného účtovníctva

Základným právnym predpisom, ktorý upravuje cenné papiere je zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.