Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 11/2017

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
11/2017

Pravidlá refakturácie z hľadiska zákona o DPH

Ing. Anna Danková

V praxi často používané pojmy „refakturácia“ alebo „prefakturácia“ nedefinuje žiaden právny predpis. Pri refakturácii (prefakturovaní) vyhotoví obstarávateľ pre zákazníka faktúru, ktorou deklaruje ...

Oslobodenie od DPH pri službách poskytovaných nezávislými skupinami osôb svojim členom – uplatniteľnosť v oblasti poisťovníctva a finančných služieb

Ing. Zuzana Šidlová

V tomto vydaní prinášame komentár k zaujímavým rozsudkom Súdneho dvora EÚ k predbežným otázkam týkajúcim sa uplatniteľnosti oslobodenia od DPH pri službách poskytovaných nezávislými skupinami osôb ...

Režim DPH pri neuskutočnenej dodávke

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

V oblasti dane z pridanej hodnoty sú podvody jedným z významných problémov ovplyvňujúcich fungovanie a efektívnosť spoločného systému DPH v rámci celej Európskej únie. Boj proti podvodom bol Súdnym...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám už s predposledným tohtoročným číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok, ktorý si dal za cieľ zhrnúť princípy vyplývajúce z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ v otázke neuskutočnených dodávok a identifikovať základné rozdiely medzi jednotlivými hypotetickými situáciami.

Prvý článok v rubrike „Z praxe“ je zameraný na problematiku dodania tovaru do iného členského štátu EÚ a je pokračovaním článku, ktorého prvú časť sme priniesli v októbrovom vydaní časopisu. Druhý článok v tejto rubrike sa venuje téme predaja ojazdených automobilov dovezených z Európskej únie. V článku sa čitateľ dozvie, kedy treba použiť pri predaji takého automobilu bežný režim zdaňovania a kedy osobitnú úpravu podľa § 66 zákona o dani z pridanej hodnoty. Problematika refakturácie z hľadiska DPH je precízne vysvetlená v treťom článku tejto rubriky, ktorý obsahuje aj množstvo príkladov.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame komentár k zaujímavým rozsudkom Súdneho dvora EÚ, ktoré sa týkajú uplatniteľnosti oslobodenia od DPH pri službách poskytovaných nezávislými skupinami osôb svojim členom, ktorí vykonávajú činnosť v oblasti poisťovníctva a finančných služieb. V tejto rubrike nájdete aj prehľad rozsudkov v oblasti DPH, ktoré vydal Súdny dvor EÚ v 3. štvrťroku 2017.

V „Poradni“ si môžete prečítať odpovede na vaše otázky.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.