Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Marián Drozd

Počet článkov autora: 359


Stavebné práce a DPH

Slovenská firma A (platiteľ dane podľa § 4 zákona o DPH) fakturuje stavebné práce (nehnuteľnosť je v SR) nepatriace do sekcie F CPA so slovenskou daňou 20 % maďarskej firme B (registrovaná v SK v minulosti podľa § 5 zákona o DPH), ktorá fakturuje ...

Predaj tovaru do Maďarska

Živnostník, neplatiteľ DPH, predáva tovar do Maďarska. Jeho zákazníkmi sú maďarské fyzické osoby (neplatitelia, nepodnikatelia dane), ako aj maďarské firmy – platitelia dane. Zákon o DPH podľa § 7 neukladá povinnosť registrácie z tohto titulu, ale...

Položky kapitoly 12 Spoločného colného sadzobníka a DPH

Ako sa týka § 69 ods. 12 písm. f) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. spoločnosti, ktorá balí a predáva platiteľom dane čaje, ktoré obsahujú rastliny, ako napr. mäta, sladké drievko a pod., t. j. položky kapitoly 12 Spolo...

Preclenie tovaru z Ázie

Slovenská obchodná spoločnosť doviezla z Ázie tovar do Hamburgu. Zaplatila za služby spojené z dovozom a podľa slov konateľa i za preclenie tovaru a vysporiadanie DPH. Nepredložil však o tom žiadne doklady. Ako treba správne zdaniť z hľadiska DPH...

Vystavenie faktúry v roku 2018 za tovar dodaný v roku 2017

Obchodná firma zaoberajúca sa predajom ocele (mesačný platiteľ DPH) do konca roka 2017 pri vystavovaní faktúr za dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka postupovala podľa § 69 ods. 12 písm. g) zákona č. 222/2004 Z. ...

Fakturácia tovaru a tovaru s prenesením daňovej povinnosti

Dodávateľ dodáva tovar, ktorý podlieha DPH, a zároveň aj tovar, ktorý podlieha preneseniu daňovej povinnosti. Možno uvedené tovary fakturovať na jednej faktúre alebo je nutné vyhotoviť dve faktúry?

Montáž, stavba schodov a DPH

Firma A (platiteľ dane podľa § 4 zákona o DPH) bude dodávať platiteľovi B (platiteľ podľa § 4 zákona o DPH) stavebné práce „montáž a stavba schodov“, ktoré sa viažu ku konkrétnej nehnuteľnosti (stavby) umiestnenej na území SR. Má firma A vystaviť ...

DPH a organizačná zložka

Účtujeme pre organizačnú zložku v Slovenskej republike (ďalej len „OZ“), ktorú zriadila zahraničná spoločnosť zo štátov EÚ. Táto spoločnosť má zriadenú OZ aj v Českej republike. Vedúci OZ na Slovensku je zamestnancom českej OZ. IČ DPH je pridelené...

Nákup kreditnou kartou v zahraničí

Konateľ spoločnosti nakupuje v zahraničí služby, a to v EÚ aj mimo EÚ, za ktoré platí kreditnou kartou. Spoločnosť neeviduje faktúru, t. j. žiadny doklad o prijatých službách. Na výpise z banky je uvedená len informácia napr. Dropbox (archiv) a po...

Služba 3D vizualizácie a miesto jej dodania

Slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným A (platiteľ DPH) fakturuje služby slovenskej spoločnosti B (tiež platiteľ DPH). Spoločnosť B je hlavným dodávateľom stavby (haly), ktorá sa stavia v Maďarsku. Spoločnosť A je subdodávateľom spoločnosti B. ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály