Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Marián Drozd

Počet článkov autora: 380


Predaj automobilu - vraku po havárii

Aký režim dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) uplatní osoba pri predaji automobilu po havárii, ak vrak predá na Slovensku inému platiteľovi DPH alebo do Česka osobe s českým IČ DPH?

Nezisková organizácia a daň z pridanej hodnoty

Oblastná organizácia cestovného ruchu sa stala platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) podľa ustanovenia § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Organizácia poskyt...

Prenesenie daňovej povinnosti pri nákupe pohonných látok zo zahraničia

Spoločnosť prevádzkuje kamiónovú dopravu. V rámci svojej činnosti nakupuje pohonné látky aj v zahraničí napríklad v Nemecku, Rakúsku a Česku. Pohonné látky nakupuje na faktúru. Môže spoločnosť uplatňovať prenesenie daňovej povinnosti alebo má vyst...

Úhrada členského poplatku do zahraničia

Nemecká zdaniteľná osoba (nemá pridelené identifikačné číslo – IČ DPH v Nemecku) fakturuje spoločnosti členský poplatok v európskej potravinárskej asociácii na obdobie kalendárneho roka. Má spoločnosť povinnosť tento poplatok samozdaniť?

Prijatá faktúra za dodanie náhradnej súčiastky a prijatá faktúra za opravu stroja

Poľský dodávateľ opravoval výrobné zariadenie v Slovenskej republike – stroj, na ktorom musel vymeniť poškodený náhradný diel. Za uvedené práce vystavil dve faktúry takto: faktúra za opravu stroja: 1 300 €, faktúra za náhradný diel: 700 € (náhrad...

Zdaniteľná osoba - občianske združenie a povinnosť registrácie pre daň z pridanej hodnoty

Občianske združenie so sídlom v Slovenskej republike organizuje školenie (seminár) na tému „Sexuálna výchova u postihnutých detí“. Prednášajúca (lektorka) je podnikateľka z Českej republiky. Hlavným cieľom občianskeho združenia podľa stanov je soc...

Doklady potrebné pre dobrovoľnú registráciu za platiteľa dane z pridanej hodnoty

Zdaniteľná osoba X má uzavretú zmluvu o poskytovaní administratívnych služieb s inou slovenskou zdaniteľnou osobou Y na dobu určitú. Novú zmluvu zdaniteľnej osobe X poskytne zdaniteľná osoba Y iba v prípade, ak sa stane platiteľom dane podľa zákon...

Refakturácia služieb medzi organizačnými zložkami

Spoločnosť účtuje pre organizačnú zložku v Slovenskej republike, ktorú zriadila zahraničná spoločnosť zo štátov Európskej únie. Táto spoločnosť má zriadenú organizačnú zložku aj v Českej republike. Vedúci organizačnej zložky na Slovensku je zamest...

Registrácia za platiteľa DPH z dôvodu predaja bytov

Fyzická osoba plánuje predať tri byty, ktoré obstarala za účelom predaja. Musí platiť daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“)? Môže mať ako fyzická osoba opakovaný príjem z predaja nehnuteľnosti v priebehu jedného roka? Alebo sa musí stať platite...

Poháre prijaté ako dar od dodávateľa tovaru

Spoločnosť s ručením obmedzeným, platiteľ DPH, prevádzkuje pohostinskú činnosť. Od dodávateľa tovaru táto spoločnosť dostala poháre na základe dodacieho listu, na ktorom bola uvedená nulová cena, teda poháre dostala ako dar. Má obchodná spoločnosť...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály