Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 4/2017

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
4/2017

Stanovenie základu dane z pridanej hodnoty

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Správne vymedzenie základu pre výpočet DPH je dôležité pre správne vyčíslenie sumy samotnej dane. Problematickým môže byť zložité, komplexné plnenie, pozostávajúce z viacerých rôznych činností, res...

Neuznaný nárok na odpočítanie DPH na vstupe pri daňovej kontrole

Ing. Marián Drozd

Pri daňovej kontrole nebol daňovému subjektu uznaný nárok na odpočítanie DPH, ktorý vznikol pri nadobudnutí tovarov, ako aj pri nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku. Je možné neuznaný odpočet da...

Faktúry od eBay a ich úhrada cez PayPal

Ing. Marián Drozd

Dostávame mesačné faktúry za služby od eBay vždy ku koncu mesiaca. Suma faktúry je napríklad 500 USD. Faktúru zaúčtujem, prevediem vymeranie DPH (samozdanenie). Spoločnosť eBay si k 15. dňu nasledu...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

prvý štvrťrok roku 2017 je úspešne za nami a my sa opäť hlásime s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V aprílovom čísle časopisu prinášame zaujímavé témy z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o správnom určení základu dane v bežných, ako aj v špecifických prípadoch. Autorka doplnila článok aj o závery vyplývajúce z judikatúry Súdneho dvora EÚ.

V rubrike „Z praxe“ nájdete článok venovaný zásielkovému predaju. Autor sa v článku venuje vymedzeniu pojmu zásielkový obchod z hľadiska daňového, ako aj z hľadiska DPH. Podrobne rozoberá prípady zásielkového predaja z iného členského štátu do tuzemska, v rámci tuzemska a v rámci krajín Európskej únie. Článok je doplnený príkladmi.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame dokončenie článku o vrátení DPH v jednotlivých členských štátoch EÚ.

„Poradňa“ je venovaná vašim otázkam.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.