Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 4/2013

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
4/2013

Uvádzanie samozdanenia prijatej služby v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty

Ing. Peter Furmaník

Podnikateľ – SZČO a podniká v oblasti internetového vzdelávania. Ako vstupy obstaráva rôzne ­softvérové komponenty, ktoré si sťahuje z webových stránok ich poskytovateľov, občasné odborné zásahy pr...

Zásoby v podvojnom účtovníctve – vymedzenie, účtovanie a ich oceňovanie

Ing. Eva Gášpárová Zo seriálu: Zásoby v podvojnom účtovníctve

V zmysle ust. § 17 ods. 1 písm. a) opatrenia č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú ­podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účt...

Zmeny postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve od 1. januára 2013

Ing. Dušan Dobšovič Zo seriálu: Zásoby v podvojnom účtovníctve

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) opatrenie z 15. decembra 2011 č. MF/26567/2011...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.