DPH v praxi

Vydanie 11/2019 Ročník 2019 ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)

11/2019

Obsah vydania

Rubrika

Aktuálne

Rubrika

Z praxe

Rubrika

Z Európskej únie

Rubrika

Poradňa

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

3/2020

DPH v praxi

od 95.00 Eur

Objednať

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám už s predposledným tohtoročným číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme stanovisko Najvyššieho súdu Slovenskej republiky k zjednocovaniu rozhodovacej činnosti, ktoré bolo prijaté 30. októbra 2019, v prípade náhrady za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly.

Rubrika „Z praxe“ obsahuje článok o dodaní stavebného pozemku z hľadiska DPH. Druhý článok v tejto rubrike sa venuje vybraným situáciám platiteľa DPH, ich zachyteniu v účtovníctve a ich vplyvu na daň z príjmov.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ, ktorý sa týka vplyvu podvodného konania na strane nadobúdateľa na uplatnenie oslobodenia od DPH.

V „Poradni“ si môžete prečítať odpovede na vaše otázky.

Redakcia