Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 11/2019

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
11/2019

Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly – zjednocujúce stanovisko Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

JUDr. Ivan Rumana

Princíp práva prednosti Európskej únie založený rozsudkom z 15. júla 1964 vo veci Costa v. ENEL je všeobecne známy. Rovnako je všeobecne známe znenie čl. 7 ods. 2 druhá veta Ústavy SR, podľa ktoréh...

Vybrané situácie platiteľa DPH, ich zachytenie v účtovníctve a ich vplyv na daň z príjmov

Ing. Peter Furmaník

Registrácia pre DPH a jej zrušenie, pomerné odpočítanie vstupnej DPH koeficientom a neskoršie vysporiadanie rozdielu medzi predbežným a definitívnym koeficientom či zmena účelu použitia majetku pat...

Zjednodušená faktúra a doklady z registračnej pokladnice

Ing. Marián Drozd

Zjednodušenou faktúrou podľa § 74 ods. 3 písm. a) zákona o DPH je doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je vyššia ako 100 eur. Môže ísť o doklad, ktorý je vyhotovený elektronickou ...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám už s predposledným tohtoročným číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme stanovisko Najvyššieho súdu Slovenskej republiky k zjednocovaniu rozhodovacej činnosti, ktoré bolo prijaté 30. októbra 2019, v prípade náhrady za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly.

Rubrika „Z praxe“ obsahuje článok o dodaní stavebného pozemku z hľadiska DPH. Druhý článok v tejto rubrike sa venuje vybraným situáciám platiteľa DPH, ich zachyteniu v účtovníctve a ich vplyvu na daň z príjmov.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ, ktorý sa týka vplyvu podvodného konania na strane nadobúdateľa na uplatnenie oslobodenia od DPH.

V „Poradni“ si môžete prečítať odpovede na vaše otázky.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.