Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 12/2014

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
12/2014

Povinnosti platiteľa DPH na konci roka

Ing. Anton Kolembus

Povinnosti platiteľov DPH na konci kalendárneho roka súvisia s odpočítaním DPH, prípadne s úpravou dane, ktorá bola už odpočítaná v priebehu kalendárneho roka alebo v prípade investičného majetku a...

Problematika DPH prevádzkarne v kontexte rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Ing. Zuzana Šidlová

Súdny dvor EÚ vydal viacero rozhodnutí zaoberajúcich sa problematikou DPH prevádzkarne. V tomto článku prinášame prehľad vybraných rozsudkov, ktoré obsahujú základné zásady, ktoré treba vziať do úv...

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH

Ing. Jana Škvarková

Súdny dvor EÚ vydal od 15. augusta 2014 nasledovné rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH:

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

dvanáste tohtoročné číslo časopisu DPH v praxi, ktoré práve držíte v rukách, je plné zaujímavých, ale najmä aktuálnych tém. Keďže sa nám nezadržateľne blíži koniec roka, v rubrike „Aktuálne“ nájdete článok o povinnostiach platiteľov DPH na konci roka.

V rubrike „Z praxe“ uverejňujeme článok venovaný problematike prevádzkarne na účely DPH, ako aj článok o používaní motorového vozidla na súkromné účely z hľadiska zákona o dani z pridanej hodnoty.

Problematika prevádzkarne je riešená aj v článku, ktorý je zaradený v rubrike „Z Európskej únie“. V tomto článku prinášame prehľad vybraných rozsudkov, ktoré obsahujú základné zásady, ktoré treba vziať do úvahy pri stanovení existencie DPH prevádzkarne. Zároveň prinášame aj prehľad rozsudkov, ktoré vydal Súdny dvor EÚ od 15. augusta 2014 k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH.

V Poradni si môžete prečítať odpovede na vaše otázky.

Rok 2014 sa chýli ku koncu. Za celé vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r. o., vám ďakujeme za dôveru a cenné podnety, ktoré od vás dostávame. Želáme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2015.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.