Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Spravodajstvo - Február 2024

Manipulácie pri zľavách by mali skončiť, označovanie cien tovarov čakajú zmeny

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: RUŽIČKA AND PARTNERS

V parlamente smeruje do druhého čítania nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý má modernizovať legislatívu a zosúladiť ju s viacerými smernicami EÚ. V uplynulých dňoch prešiel vládny návrh zákona prvým čítaním. Týmto návrhom sa dosiahne transpoz...

Na podanie daňového priznania máte čas už len do 2. apríla

Kategória: Spravodajstvo

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 je potrebné podať do 2. apríla tohto roka a do tohto termínu je potrebné daň aj zaplatiť.

Návrh zvýšenia súm základnej náhrady

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh úpravy opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Platobnou kartou môžete platiť aj dane

Kategória: Spravodajstvo

Zaplatiť dane platobnou kartou umožnila Finančná správa SR už v minulom roku. Online úhrada správnych poplatkov a 15 druhov daní priamo pri realizácii spoplatneného úkonu cez portál finančnej správy (PFS) daňovým subjektom uľahčí a zjednoduší plat...

Nové colné systémy až od druhej polovice roka

Kategória: Spravodajstvo Zdroj: FR SR

Finančná správa SR upozorňuje obchodnú verejnosť, že sa nemení súčasný stav a postupy v colných systémoch pre vývoz a tranzit. Zavedenie nových colných informačných systémov do prevádzky sa posúva na druhú polovicu roka 2024.

Zvýšenie sadzby dane pri výplate podielov na zisku (dividend)

Kategória: Spravodajstvo Zdroj: Accace, k.s., Tomáš Ptáček Senior Tax Consultant

Národná rada SR dňa 19.12.2023 schválila tzv. konsolidačný balíček, v dôsledku ktorého dochádza k niekoľkým významným zmenám aj v oblasti daní a odvodov. Tieto zmeny môžu mať v nejakej miere dopad na väčšinu podnikateľov, či už je to z titulu zvýš...

Výpočet sumy poistného v prípade, že neplatím za celý mesiac

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Výpočítať si mesačný vymeriavací základ v takom prípade, keď fyzická osoba, ktorá je povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou SZČO, ale nemá povinnosť platiť poistné za obdobie celého kalendárneho mesiaca, sa urobí podľa nasledu...

Viete aké sú osobitné druhy zmlúv?

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Accace, k.s. Zdroj: Accace, k.s.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce") rozoznáva okrem pracovnej zmluvy ďalšie tri druhy zmlúv: Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti a Dohoda o brigádnickej práci študentov.

Informácia k zavedeniu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023

Kategória: Spravodajstvo

S účinnosťou od 1. januára 2024 sa do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. doplnila možnosť uplatnenia daňového zvýhodnenia zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie z dôvodu nárastu úroku (ďalej len „daňový bonus zo zvýšenia...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.