Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Informácia k zavedeniu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023

Kategória: Spravodajstvo

S účinnosťou od 1. januára 2024 sa do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. doplnila možnosť uplatnenia daňového zvýhodnenia zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie z dôvodu nárastu úroku (ďalej len „daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky“).

MF SR uverejnilo informáciu, podľa ktorej pomoc vo forme daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky je možné uplatniť aj na tie úvery na bývanie, ktoré boli v minulosti refinancované, ak daňovník splnil stanovené podmienky.

Tu sa dozviete viac podrobností

Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za zdaňovacie obdobie 2023 môže daňovník uplatniť iba v prípade, ak neuplatní daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31. 12. 2023.

Z uvedeného vyplýva, že za zdaňovacie obdobie 2023 si daňovník môže vybrať, ktorý z daňových bonusov zameraných na podporu bývania si uplatní pri podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby alebo u zamestnávateľa v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.