Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Mzdy, odvody a poistné

Vyššia dávka v nezamestnanosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Od júla budú noví žiadatelia o dávku v nezamestnanosti dostávať vyššiu maximálnu dávku v nezamestnanosti. Týkať sa to bude tých, ktorí sa po 1. júli 2024 zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných 4 rokoch boli po...

Výpočet sumy poistného v prípade, že neplatím za celý mesiac

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Výpočítať si mesačný vymeriavací základ v takom prípade, keď fyzická osoba, ktorá je povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou SZČO, ale nemá povinnosť platiť poistné za obdobie celého kalendárneho mesiaca, sa urobí podľa nasledu...

Zamestnávatelia pozor: Výkaz o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím už posielate elektronicky

Kategória: Spravodajstvo

Podávanie výkazov je opäť o čosi jednoduchšie. Každá firma či organizácia, ktorá zamestnáva viac ako 20 ľudí, musí podľa zákona o službách zamestnanosti, dať prácu aj občanom, ktorí majú zdravotné postihnutie. Zároveň je povinnosťou zamestnávateľo...

Zmeny vo vylúčení povinnosti platiť poistné od 1. januára 2024

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od 1. januára 2024 sú v platnosti ustanovenia novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorých nastáva u zamestnancov a u povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) zmena vo vylúčení povinnosti platiť poistné v období tehotenstva...

Elektronický účet poistenca opäť ponúka viac

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch už druhýkrát v tomto roku rozšírila obsah Elektronického účtu poistenca (EUP) – pribudli v ňom nové funkcionality o úrazových dávkach. Sociálna poisťovňa tak poistencom v jednotlivých životných situáciách šetrí os...

Ak ste si počas pandémie odložili splatnosť poistného za marec 2021, uhradiť ho treba do konca septembra 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a zamestnávateľom, ktorí počas pandémie požiadali o odklad poistného za mesiac marec 2021, že sa blíži jeho splatnosť. Povinnosť uhradiť ho majú do 30. septembra 2023.

Nezabudnite si upraviť novú výšku platby poistného a uhradiť ho po prvý raz do 8. augusta 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2022 podali daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca 2023, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za júl 2023 im uplynie 8...

Živnostníci a SZČO: Viete, aké poistné máte platiť od 1. júla 2023?

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna  poisťovňa pripravila na svojej webovej stránke kalkulačku pre informatívny výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) od 1. júla 2023. Podľa nej živnostníci a ostatné SZČO zistia, či im vznikne od 1. júla 2023 (resp. o...

Od júla sa maximálna dávka v nezamestnanosti zvýši o 91 € a dávka garančného poistenia o 279 €

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti a garančného poistenia, ktoré svojim poistencom priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa, bude od 1. júla vyššia. Maximálna dávka v nezamestnanosti sa zvýši o viac ako 91 € mesačne a dávka garančného poistenia ...

Elektronické podávanie prenosného dokumentu A1 je už možné

Kategória: Mzdy, odvody a poistné Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii služieb. Zjednodušila proces vydávania prenosných dokumentov A1 (PD A1) pre prácu v zahraničí, o ktorý ju ročne požiada približne 120 tisíc klientov väčšinou papierovou formou. Po novom môžu klienti o ...

Zvýšenie minimálneho dôchodku od 1. júla 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa od júla zvýši sumy minimálneho dôchodku, po novom ho bude poberať viac dôchodcov. Vyplýva to z novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p., podľa ktorej sa s účinnosťou od 1. júla 2023 menia sumy minimálneho ...

Sociálna poisťovňa pripravuje kontrolu analytických údajov vo výkazoch

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zamestnávateľov, ktorí zaregistrovali svojich zamestnancov do registra poistencov Sociálnej poisťovne pred 1. januárom 2023 a ich poistenie pokračovalo aj po 31. decembri 2022, upozorňuje Sociálna poisťovňa, že musia oznámiť analytické údaje o svo...

Inflácia ako argument pre zvýšenie mzdy nie je vhodný spôsob

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Rekordná inflácia tlačí ceny nahor už celé mesiace, platy množstva zamestnancov však zostali na pôvodnej úrovni, alebo sa zvýšili len čiastočne. Napriek tomu použiť rast cien ako argument pre zvýšenie mzdy nie je vhodný spôsob. Upozornil na to výk...

Zvýšenie životného minima od 1. júla ovplyvní exekučné zrážky z dôchodku aj nárok na predčasný starobný dôchodok

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od 1. júla 2022 sa mení suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 218,06 eura mesačne na 234,42 eura mesačne. Vyplýva to z návrhu Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Táto zmena pozitívne ovplyvní život dôchodc...

NCZI a Sociálna poisťovňa prijali prvých 1.000 vystavených ePN

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od začiatku fungovania novej e-služby lekári vystavili už viac ako tisíc elektronických „péeniek“. Vystavovať ich môžu od 1. júna, pričom ide o prvú službu svojho rozsahu, kde nemusí povinné kroky vykonať občan, ale celý proces zaňho vykonajú úrady.

Na oznamovanie dôchodku zo zahraničia ostáva čas do 5. júna

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom, ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia, že na oznámenie sumy z dôchodku z cudziny pre potreby vyplatenia 13. dôchodku majú posledné dni. Pre zjednodušenie tohto procesu je pripravený elektronický formulár.

Sociálna poisťovňa predstavila nový Elektronický účet poistenca

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii služieb a komunikácie poistenca s inštitúciou. Cieľom je priblížiť sa klientovi, rozšíriť mu prístup k informáciám a uľahčiť mu riešenie jeho životných situácií. Aktuálnym výsledkom je nový Elektronick...

Zmeny v sociálnom poistení od roku 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od 1. januára 2022 nastali v oblasti sociálneho poistenia viaceré zmeny. Sociálna poisťovňa pripravila pre verejnosť prehľad týchto zmien a noviniek.

V októbri dostane takmer 73 tisíc SZČO oznámenia o vzniku, zániku či trvaní sociálneho poistenia aj s výškou platby

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Takmer 73 tisíc samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, dostane v októbri oznámenia o ich odvodovej povinnosti. Tieto informácie dostanú automaticky, nemusia o nič žiadať. Dozvedia sa z ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.