Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Ak ste si počas pandémie odložili splatnosť poistného za marec 2021, uhradiť ho treba do konca septembra 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a zamestnávateľom, ktorí počas pandémie požiadali o odklad poistného za mesiac marec 2021, že sa blíži jeho splatnosť. Povinnosť uhradiť ho majú do 30. septembra 2023.

Pri úhrade poistného za kalendárny mesiac marec 2021 je potrebné uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 032021, úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne - https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/platenie-poistneho/cisla-uctov-pobociek-socialnej-poistovne a použiť správny variabilný symbol.

Sociálna poisťovňa v uplynulých dňoch SZČO a zamestnávateľom poslala e-mailové správy, v ktorých ich upozorňujena povinnosť uhradiť odložené platby poistného za mesiac marec 2021 do 30. septembra 2023. Ide o ústretovú službu Sociálnej poisťovne, mimo jej zákonných povinností. Upozornenia dostali tie subjekty, ktorým Sociálna poisťovňa zaslala aj emailovú notifikáciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu splatnosti poistného, teda na nich eviduje mailový kontakt. Ak príslušné subjekty platbu odloženého poistného neuhradia, Sociálna poisťovňa je zo zákona povinná im predpísať aj penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále vymáhať.

Prehľad termínov splatnosti odloženého poistného je dostupný na webstránke Sociálnej poisťovne TU: https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/mimoriadna-situacia-pandemia/odklad-poistneho/odklad-poistneho-terminy


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.