Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 4/2018

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
4/2018

Zdaňovacie obdobie a podávanie daňových priznaní k DPH

Ing. Ján Mintál

Zdaňovacie obdobie platiteľa dane z pridanej hodnoty môže byť mesačné alebo štvrťročné. V nasledujúcom článku nájdete odpovede na otázky, ktoré sa týkajú zmeny zdaňovacieho obdobia platiteľa dane, ...

Prenos daňovej povinnosti

Ing. Monika Ziškayová

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) pojem „samozdanenie“ nedefinuje. Samozdanenie však v zmysle zákona o DPH chápeme ako prenos daňovej povinnosti...

Prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. JUDr. Ing. Tomáš Cibuľa, LL.M.

Koncept „prevodu práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník“ je jeden z významných konceptov v oblasti spoločného systému dane z pridanej hodnoty v rámci celej Európskej únie. Jednak má význam ...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

prvý štvrťrok roku 2018 je úspešne za nami a my sa opäť hlásime s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V aprílovom čísle časopisu prinášame zaujímavé témy z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o koncepte prevodu práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník. Autori v ňom poskytujú zhrnutie najpodstatnejších rozhodnutí SD EÚ a na základe nich analyzujú nedávne rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

V rubrike „Z praxe“ nájdete článok venovaný zdaňovaciemu obdobiu a podávaniu daňových priznaní k DPH. Článok je doplnený príkladmi, na ktorých autor vysvetľuje podmienky, za akých môže daňovník zmeniť svoje zdaňovacie obdobie. Druhý článok prináša vysvetlenie pravidiel zahrnovania DPH zaplatenej zahraničnému dodávateľovi do daňových nákladov. Prenos daňovej povinnosti je témou tretieho článku v tejto rubrike.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa prekluzívnej lehoty na uplatnenie práva na vrátenie DPH. Okrem komentára k uvedenému rozsudku uverejňujeme aj prehľad rozsudkov SD EÚ v oblasti DPH, ktoré Súdny dvor EÚ vydal v 1. štvrťroku 2018.

„Poradňa“ je venovaná vašim otázkam.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.