Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 1/2017

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
1/2017

Pravidlá v oblasti DPH týkajúce sa miesta poskytovania služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Európska komisia vydala vysvetlivky k pravidlám EÚ v oblasti DPH, ktoré sa týkajú určenia miesta poskytovania služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom. Vo vysvetlivkách, ktoré nadobudnú účinnosť ...

Nový vzor kontrolného výkazu k DPH

Ing. Dana Žňavová

Opatrením Ministerstva financií č. MF/017524/2016-731 bol ustanovený nový vzor kontrolného výkazu k DPH, ktorý sa bude používať od 1. januára 2017. Nutnosť upraviť kontrolný výkaz k DPH vyplynula z...

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH

Ing. Zuzana Šidlová

Súdny dvor EÚ vydal od 20. októbra 2016 nasledovné rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH:

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám s prvým tohtoročným číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o pravidlách v oblasti DPH, ktoré sa týkajú miesta poskytovania služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom. Uvedené pravidlá nebránia členským štátom a vnútroštátnym daňovým správam, aby prijali svoje vlastné vnútroštátne usmernenia. Druhý článok v tejto rubrike je venovaný novému vzoru kontrolného výkazu k DPH, ktorý je účinný od 1. januára 2017.

Článok o úprave odpočítanej DPH pri zmene účelu použitia budovy prinášame v rubrike „Z praxe“. Autor v ňom vysvetľuje na konkrétnych príkladoch, ako treba postupovať pri zmene účelu použitia nehnuteľného majetku.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme článok venovaný rozsudku Súdneho dvora EÚ, ktorý sa zaoberá témou uplatnenia DPH na zložené plnenie, ktoré zahŕňalo financovanie a dodanie tovarov nevyhnutných na poľnohospodársku výrobu. V tejto rubrike nájdete a prehľad rozsudkov v oblasti DPH, ktoré vydal Súdny dvoj EÚ od 20. októbra 2016.

V „Poradni“ si môžete prečítať odpovede na otázky, ktoré nám prišli do redakcie.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.