Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 3/2018

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
3/2018

Ručenie za DPH v roku 2018

Ing. Ján Mintál

Inštitút ručenia za DPH z predchádzajúceho stupňa bol do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) prvýkrát zakomponovaný už v roku 2004. V dôsledku no...

Konečný systém DPH v EÚ

prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.

Už Zelená kniha o budúcnosti DPH (ďalej len „Zelená kniha“) poukazuje na potrebu diskusie v záujme dosiahnutia jednoduchšieho, stabilnejšieho a účinnejšieho systému DPH. Široká verejná diskusia o Z...

Poskytovanie ubytovania a dopravy vlastným zamestnancom a pracovníkom prenajatým prostredníctvom agentúry

Ing. Dušan Dobšovič

Výrobná spoločnosť začala poskytovať od r. 2017 niektorým svojim zamestnancom a taktiež niektorým pracovníkom prenajatým prostredníctvom agentúry, ktorí majú bydlisko mimo sídla spoločnosti, ubytov...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

v marcovom čísle časopisu DPH v praxi nájdete opäť zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

Článok v rubrike „Aktuálne“ je venovaný inštitútu ručenia za DPH a jeho uplatňovaniu v roku 2018. Autor ho vhodne doplnil aj príkladmi.

V rubrike „Z praxe“ prinášame článok o oslobodení vzdelávacích služieb od DPH. Autorka rozoberá uvedenú problematiku z hľadiska smernice Rady o DPH, ako aj z hľadiska zákona o DPH. Druhý článok v tejto rubrike je zameraný na tzv. konečný systém DPH v EÚ, ktorý by sa mal začať uplatňovať od roku 2022, a na dôležité zmeny, ktorých cieľom je zlepšenie uplatňovaného systému DPH v rámci EÚ.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežným otázkam týkajúcim sa možnosti odpočítať nesprávne uplatnenú DPH pri dodaní tovaru v rámci reťazového obchodu.

Ako zvyčajne prinášame aj odpovede na vaše otázky, ktoré sú obsahom rubriky „Poradňa“.

redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.