Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - Marec 2024

Čo sa zmenilo v tlačivách k dani z príjmov?

Kategória: Z praxe Zdroj: FR SR

Zmena v tlačivách sa týkajú bonusu na vyživované dieťa a na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie, odpočtu daňovej straty, nezdaniteľnej časti základu dane a novinkou za zdaňovacie obdobie 2023 je možnosť uplatniť si daňový bonus zo zvýš...

Predstavuje nabíjanie elektromobilov dodanie tovaru?

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Zuzana Šidlová Zdroj: KPMG

Súdny dvor EÚ vydal rozsudok C‑282/22 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, v ktorom sa zaoberal otázkou, či poskytovanie zariadení na nabíjanie elektrických vozidiel, elektriny, technickej podpory a IT služieb predstavuje na DPH účely dodanie t...

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb

Kategória: Z praxe Zdroj: KPMG, Ivana Soboličová, Martina Čižmariková

Ako sa vyhnúť bežným chybám v daňových priznaniach? V prípade daní môže aj malá chyba viesť k veľkým problémom. Zistite, na ktoré podrobnosti si dávať pozor pri príprave daňového priznania fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023.

Uplatnenie celého nároku na daňový bonus

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Zita Kajanovičová

Manžel podáva daňové priznanie typ B (má trvalý pracovný pomer + príjem zo živnosti). Manželka poberala daňový bonus od januára do júla 2023. Manželka nemala plný daňový bonus. Od augusta do decembra 2023 poberal daňový bonus manžel. Môže si manže...

Uvedenie dôvodu skončenia pri predčasnom skončení pracovného pomeru na dobu určitú

Kategória: Z praxe Autor/i: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Dňa 20. februára 2024 bol publikovaný rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci  K.L. v. X sp. z o.o. C-715/20. Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týkal výkladu doložky 4 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, uzavretej 18. marca 1999 (ďalej len...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.