Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 10/2017

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
10/2017

Opravné faktúry v kontrolnom výkaze

Ing. Ján Mintál

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) v § 78a ods. 2 písm. c) ustanovuje, že v kontrolnom výkaze sa uvádzajú aj údaje z každej fak...

Dodanie tovaru do iného členského štátu (I.)

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Dodanie tovaru do iného členského štátu

Dodanie tovaru za protihodnotu s miestom dodania v SR uskutočnené platiteľom je predmetom DPH, teda pri dodaní tovaru vzniká daňová povinnosť okrem výnimiek, kedy je dodanie tovaru oslobodené od da...

Zneužitie práva a podvodné konanie z hľadiska DPH (II.)

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Zneužitie práva a podvodné konanie z hľadiska DPH

(dokončenie z predchádzajúceho čísla) V septembrovom čísle časopisu sme priniesli prvú časť článku, ktorý sa venuje problematike zneužitia práva a podvodným konaniam z hľadiska DPH. Dokončenie člán...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

vstúpili sme do posledného kvartálu roku 2017, ktorý je zvyčajne poznamenaný zvýšeným pracovným nasadením a snahou urobiť čo najviac. Októbrové číslo nášho časopisu obsahuje zaujímavé články, z ktorých môžete čerpať informácie potrebné pri vašej práci.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme dokončenie článku, ktorý sa venuje problematike zneužitia práva a podvodným konaniam z hľadiska DPH.

Rubrika „Z praxe“ obsahuje článok o povinnostiach podnikateľa, ktorý sa oneskorene registruje pre DPH. Článok je doplnený príkladmi z praxe. Ďalší článok je zameraný za tému uvádzania údajov z opravných faktúr v kontrolnom výkaze. V článku nájdete aj množstvo praktických príkladov.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame aktuálny rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, ktorý je venovaný otázke práva na odpočítanie DPH zdaniteľnou osobou z prijatých prác, ktorých výsledky nadobudne bezodplatne tretia osoba a bude ich využívať spolu so zdaniteľnou osobou.

Odpovede na vaše otázky nájdete v „Poradni“.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.