Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 4/2013

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
4/2013

Uvádzanie služieb do súhrnného výkazu

Ing. Peter Furmaník

Súhrnný výkaz podáva za určitých okolností platiteľ DPH a rovnako aj zdaniteľná osoba registrovaná pre DPH v zmysle § 7 alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej...

Oslobodenie od dane podľa § 43 zákona o DPH

Ing. Anna Jurišová

V rámci výroby vzniká kovový odpad, ktorý firma v roku 2012 posielala svojmu dodávateľovi do Nemecka, ktorý tento odpad spracoval na nový materiál a posielal ho späť. V priebehu roka 2012 odišlo k ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.