Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Články

Expati a správne plnenie daňových a odvodových povinností

Kategória: Články Autor/i: Accace, k. s. Zdroj: Accace

Slovensko a Bratislava lákajú stále viac zamestnávateľov a zamestnancov zo zahraničia. Už dávno neplatí, že pre slovenského zamestnávateľa pracuje len zamestnanec zo Slovenska, na jednom mieste, bez práce v zahraničí. Situácií, s ktorými sa zamest...

Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty

Kategória: Články Zdroj: FR SR

Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „súhrnný výkaz“) podáva podľa § 80 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“): platiteľ dane, zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § ...

Vybrané otázky a odpovede k službe VIES

Kategória: Články Zdroj: FR SR

V príspevku uvádzame vybrané otázky a odpovede, ktoré súvisia s problematikou automatickej výmeny informácií o dani z pridanej hodnoty.

Predlžovanie pracovného pomeru na určitú dobu v čase pandémie COVID-19 – ako správne aktivovať § 252o ZP?

Kategória: Články Autor/i: JUDr. Jana Žuľová, PhD.

Pracovný pomer na určitú dobu predstavuje pre zamestnávateľov možnosť pružnejšej reakcie na ich aktuálne potreby, napríklad pri dočasnom náraste zákaziek, riešení projektov alebo pri potrebe pokrytia sezónnych prác, aj keď aplikačná prax ukazuje, ...

Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu

Kategória: Články Autor/i: Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s r. o. (spoločnosť A) je prevádzkovateľ reštaurácie v prenajímaných priestoroch a vlastní povolenie na predaj spotrebiteľských balení liehu, no zároveň nemá oprávnenie na distribúciu spotrebiteľských balení liehu. Reštaurácia počas loc...

Označenie predkontácie ku každej faktúre

Kategória: Články Autor/i: Ing. Eva Gášpárová

Internetový obchod má približne 3 000 vystavených faktúr mesačne. Účtovný doklad má obsahovať, okrem iného, aj informáciu o zaúčtovaní, resp. označenie účtov, na ktoré je transakcia zaúčtovaná. Musí internetový obchod „kontačné lístky“ lepiť na ka...

Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu

Kategória: Články Autor/i: Ing. Marián Drozd

Podnikateľ – platiteľ dane z pridanej hodnoty zo Slovenska kúpil a doviezol automobil zo zahraničia (ide o ojazdený automobil). Na faktúre má uvedené, že ide o oslobodenie od dane v rámci trojstrannej transakcie (na základe článkov 141 a 197 smern...

Vyplácanie cestovných náhrad počas práceneschopnosti

Kategória: Články Autor/i: Ing. Ľuboslava Minková

Ako má postupovať zamestnávateľ v prípade, ak by mal zamestnanca na služobnej ceste v zahraničí, a tento je hospitalizovaný v nemocnici alebo nepracuje z dôvodu ochorenia? Ak by mal  zamestnanec na tie dni vystavenú v dochádzke práceneschopnosť, v...

Návrat z pracovnej cesty a povinná karanténa

Kategória: Články Autor/i: Ing. Ľuboslava Minková

Zamestnanci boli  vyslaní na pracovnú cestu do Srbska. Po návrate nastúpili do povinnej karantény. Ich ošetrujúci lekári im vystavili doklad o práceneschopnosti už od dňa príchodu, kedy ešte cestovali domov. Majú v tomto prípade nárok na cestovné ...

Dve novely zákona č. 67/2020 Z. z. účinné v roku 2021

Kategória: Články Autor/i: Ing. Božena Jurčíková

Rok 2021 je pokračovaním schvaľovania ďalších noviel zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z. n. p. (ďalej len „lex corona“). Dô...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

eKasy čaká výmena autentifikačných údajov

FR SR FR SR

Podnikatelia, ktorí používajú na evidenciu tržieb eKasu by nemali zabudnúť na výmenu autentifikačných údajov (AU). Postupne dochádza k ukončeniu ich platnosti. Výmenu môžu podnikatelia urobiť ešte pred uplynutím platnosti týchto údajov. Používateľov VRP sa táto povinnosť netýka.