Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Články

Kúpa a predaj nového dopravného prostriedku z / do iného členského štátu

Kategória: Články Autor/i: www. financnasprava.sk Zdroj: FR SR

V prípade zdaniteľných obchodov súvisiacich s novými dopravnými prostriedkami v rámci Európskych spoločenstiev sa uplatňuje výnimka zo všeobecných pravidiel zdaňovania daňou z pridanej hodnoty. Nové dopravné prostriedky sa vždy zdaňujú v štáte urč...

Počítač či iný majetok na bloček/faktúru: pravidlá a limity (je ich dosť)

Kategória: Články Autor/i: Ing. Peter Furmaník Zdroj: Ľudskou rečou

“Kupujem počítač na firmu. Existuje na bloček do nákladov nejaký limit? Kupujem MacBook a predávajúci mi tvrdí, že nad 1 600 EUR už musím zobrať počítač “na firmu””, pýta sa Andrej v messengerovej správe priamo z pokladne v značkovej predajni. Stá...

Zaúčtovanie tržieb z registračnej pokladnice do hlavnej pokladnice

Kategória: Články Autor/i: Ing. Ondrej Baláž

Je povinnosťou v hlavnej pokladnici účtovať o dennej tržbe zo všetkých registračných pokladníc alebo stačí toto účtovanie vykonať raz za mesiac?  

Určenie dňa vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Kategória: Články Zdroj: sféra, a. s.

Kedy platiteľovi vzniká daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ktorý deň sa uvádza, ako deň dodania služby a kedy vzniká daňová povinnosť prenajímateľovi? Odpovede nájdete v článku.

Ako zabezpečiť súlad s legislatívou pri home office zo zahraničia?

Kategória: Články Autor/i: Ivana Soboličová, KPMG Zdroj: KPMG

Nové formy výkonu práce do budúcna - výrazné zmeny v pracovnej oblasti. Mnohí zamestnanci, ktorí z dôvodu pandémie momentálne pracujú z iného miesta ako miesta svojho obvyklého výkonu práce, by aj v budúcnosti uvítali viac flexibility, ktorú im mo...

Vklady, “vklady”, pôžičky a iné: ako vložiť peniaze, auto či dobytok do (vlastnej či cudzej) firmy

Kategória: Články Autor/i: Ing. Peter Furmaník Zdroj: Ľudskou rečou.sk

“Vložiť” resp. poskytnúť peniaze vlastnej či cudzej spoločnosti možno rôznymi cestami, nie každá však v konečnom dôsledku správa rovnako. Sedel som nedávno s jedným známym nad jeho otázkou “Ako mám zainvestovať peniaze do vlastnej firmy?“ Znie to ...

Odmeny spoločníkovi a ich zdanenie na Slovensku

Kategória: Články Autor/i: Ing. Dana Slivková, PhD.

Spoločnosť, ktorá má sídlo v štáte uvedenom v zozname štátov, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní [nie je štátom podľa § 2 p...

Prekážka v práci alebo dovolenka?

Kategória: Články Autor/i: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Zdroj: Pracovné právo

Môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancom čerpanie dovolenky, ak im nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky v práce na jeho strane? V príspevku nájdete odpovede na otázky, či v takomto prípade uplatiť prekážky v práci alebo dovolenku.

Interná smernica - oblečenie zamestnancov na ochranu výrobku

Kategória: Články Autor/i: Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o.

Zamestnávateľ z dôvodu požiadaviek na výrobok a čisté ESD priestory prevádzky plánuje zrušiť používanie krátkych nohavíc  a ich nahradenie dlhými nohavicami z dôvodu, že to požaduje kvôli kvalite výroby a ochrane svojho výrobku, nie z dôvodu BOZP....

Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z predloženého potvrdenia o vykonávaných zrážkach

Kategória: Články Autor/i: RNDr. Jana Motyčková Zdroj: sféra, a. s.

Pri nástupe do zamestnania má zamestnávateľ povinnosť žiadať od zamestnanca predloženie potvrdenia o vykonávaných zrážkach, táto povinnosť vyplýva z § 84  ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriado...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Priemerné ceny pohonných látok v Slovenskej republike

Štatistický úrad SR ŠUSR

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 40. týždni 2021 v porovnaní s cenami v 39. týždni 2021 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.