Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Články - Október 2021

Novela zákona o DPH účinná od 15. novembra 2021 a 1. januára 2022

Kategória: Články Autor/i: Mgr. Mojmír Beňo Zdroj: sféra, a. s.

Národná rada SR dňa 27. októbra 2021 schválila  zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. V novele zákona sa novelizuje a dopĺňa aj zákon č. 222/2004 Z...

Kúpa a predaj nového dopravného prostriedku z / do iného členského štátu

Kategória: Články Autor/i: www. financnasprava.sk Zdroj: FR SR

V prípade zdaniteľných obchodov súvisiacich s novými dopravnými prostriedkami v rámci Európskych spoločenstiev sa uplatňuje výnimka zo všeobecných pravidiel zdaňovania daňou z pridanej hodnoty. Nové dopravné prostriedky sa vždy zdaňujú v štáte urč...

Počítač či iný majetok na bloček/faktúru: pravidlá a limity (je ich dosť)

Kategória: Články Autor/i: Ing. Peter Furmaník Zdroj: Ľudskou rečou

“Kupujem počítač na firmu. Existuje na bloček do nákladov nejaký limit? Kupujem MacBook a predávajúci mi tvrdí, že nad 1 600 EUR už musím zobrať počítač “na firmu””, pýta sa Andrej v messengerovej správe priamo z pokladne v značkovej predajni. Stá...

Zaúčtovanie tržieb z registračnej pokladnice do hlavnej pokladnice

Kategória: Články Autor/i: Ing. Ondrej Baláž

Je povinnosťou v hlavnej pokladnici účtovať o dennej tržbe zo všetkých registračných pokladníc alebo stačí toto účtovanie vykonať raz za mesiac?  

Určenie dňa vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Kategória: Články Zdroj: sféra, a. s.

Kedy platiteľovi vzniká daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ktorý deň sa uvádza, ako deň dodania služby a kedy vzniká daňová povinnosť prenajímateľovi? Odpovede nájdete v článku.

Ako zabezpečiť súlad s legislatívou pri home office zo zahraničia?

Kategória: Články Autor/i: Ivana Soboličová, KPMG Zdroj: KPMG

Nové formy výkonu práce do budúcna - výrazné zmeny v pracovnej oblasti. Mnohí zamestnanci, ktorí z dôvodu pandémie momentálne pracujú z iného miesta ako miesta svojho obvyklého výkonu práce, by aj v budúcnosti uvítali viac flexibility, ktorú im mo...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Priemerné ceny pohonných látok v Slovenskej republike

Štatistický úrad SR ŠUSR

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 40. týždni 2021 v porovnaní s cenami v 39. týždni 2021 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.