Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - Október 2021

Prerušenie výkonu daňovej kontroly z dôvodu realizácie medzinárodnej výmeny informácií – rozsudok SD EÚ

Kategória: Z praxe Autor/i: Mgr. Elvíra Ungerová , KPMG, Slovensko Advisory, k.s. Zdroj: KPMG

Súdny dvor EÚ vydal 30. septembra 2021 rozsudok v prípade slovenskej spoločnosti HYDINA SK s.r.o. (C-186/20), u ktorej daňový úrad začal daňovú kontrolu, ktorú následne dvakrát prerušil z dôvodu realizácie medzinárodnej výmeny informácií. Súdny dv...

Novela zákona o DPH účinná od 15. novembra 2021 a 1. januára 2022

Kategória: Z praxe Autor/i: Mgr. Mojmír Beňo Zdroj: sféra, a. s.

Národná rada SR dňa 27. októbra 2021 schválila  zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. V novele zákona sa novelizuje a dopĺňa aj zákon č. 222/2004 Z...

Kúpa a predaj nového dopravného prostriedku z / do iného členského štátu

Kategória: Z praxe Autor/i: www. financnasprava.sk Zdroj: FR SR

V prípade zdaniteľných obchodov súvisiacich s novými dopravnými prostriedkami v rámci Európskych spoločenstiev sa uplatňuje výnimka zo všeobecných pravidiel zdaňovania daňou z pridanej hodnoty. Nové dopravné prostriedky sa vždy zdaňujú v štáte urč...

Počítač či iný majetok na bloček/faktúru: pravidlá a limity (je ich dosť)

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Peter Furmaník Zdroj: Ľudskou rečou

“Kupujem počítač na firmu. Existuje na bloček do nákladov nejaký limit? Kupujem MacBook a predávajúci mi tvrdí, že nad 1 600 EUR už musím zobrať počítač “na firmu””, pýta sa Andrej v messengerovej správe priamo z pokladne v značkovej predajni. Stá...

Zaúčtovanie tržieb z registračnej pokladnice do hlavnej pokladnice

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Ondrej Baláž

Je povinnosťou v hlavnej pokladnici účtovať o dennej tržbe zo všetkých registračných pokladníc alebo stačí toto účtovanie vykonať raz za mesiac?  

Určenie dňa vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Kategória: Z praxe Zdroj: sféra, a. s.

Kedy platiteľovi vzniká daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ktorý deň sa uvádza, ako deň dodania služby a kedy vzniká daňová povinnosť prenajímateľovi? Odpovede nájdete v článku.

Ako zabezpečiť súlad s legislatívou pri home office zo zahraničia?

Kategória: Z praxe Autor/i: Ivana Soboličová, KPMG Zdroj: KPMG

Nové formy výkonu práce do budúcna - výrazné zmeny v pracovnej oblasti. Mnohí zamestnanci, ktorí z dôvodu pandémie momentálne pracujú z iného miesta ako miesta svojho obvyklého výkonu práce, by aj v budúcnosti uvítali viac flexibility, ktorú im mo...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

V roku 2023 pribudne pre zamestnávateľov a občanov novinka – dohoda...

Sociálna poisťovňa Sociálna poisťovňa

Od 1. januára 2023 sa do praxe zavádza nová dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Zamestnanec, ktorý uzatvorí takúto dohodu, bude v Sociálnej poisťovni od začiatku právneho vzťahu poistený súčasne na tri druhy poistenia: nemocensky, dôchodkovo a  v nezamestnanosti a to bez ohľadu na to, či mu dohoda bude zakladať právo na pravidelný alebo nepravidelný príjem. Do Sociálnej poisťovne ho prihlási jeho zamestnávateľ. Novinka prináša zmenu aj pre zamestnávateľa pri prihlasovaní takéhoto dohodára a tiež pri platení poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia.