Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Počítač či iný majetok na bloček/faktúru: pravidlá a limity (je ich dosť)

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Peter Furmaník Zdroj: Ľudskou rečou

“Kupujem počítač na firmu. Existuje na bloček do nákladov nejaký limit? Kupujem MacBook a predávajúci mi tvrdí, že nad 1 600 EUR už musím zobrať počítač “na firmu””, pýta sa Andrej v messengerovej správe priamo z pokladne v značkovej predajni. Stálo sa v praxi a stáva sa bežne. Limitov a pravidiel pre počítač resp. “bloček/faktúru” vo firemných účtovných/daňových nákladoch či odpočítaní DPH je však nie málo a nezaškodí, ak ich bude mať každý kupujúci podnikateľ pred sebou. A dostaneme sa aj k tomu, čo Andreja pri predaji zastavilo a možno aj ako z toho von.

Tak ešte raz: ak podnikateľ “na firmu” – tj v mene firmy a na podnikateľské účely – kupuje akýkoľvek hmotný hnuteľný majetok (nehnuteľnosti a služby si nechajme na inokedy), vzťahujú na kúpu a “zachytenie” v dani z príjmov, DPH-čke, účtovníctve a iných oblastiach – najmä – tieto pravidlá:

Zákaz hotovostnej platby nad 5 000 EUR

Týka sa každého obchodu, v ktorej aspoň jednou stranou je podnikateľ – s niekoľkými výnimkami, akými sú napr. dobierka či vklad na bankový účet. Samozrejme v prípade počítača sa takáto suma vzťahuje skôr na lepšiu značku prípadne viac kusov s príslušenstvom, v praxi sa teda limit dotýka skôr automobilu či napríklad koberca v kancelárii  Porušenie zákona o obmedzení platieb v hotovosti (doba kešu skončila rokom 2012) trestá prípadná daňová kontrola pokutou. I keď to zo znenia zákona nevyplýva, obmedzenie sa podľa daniarov (teda tých, ktorí jeho porušenie pokutujú) týka aj akejkoľvek čiastkovej platby/úhrady, ak celkový právny úkon (tj kúpa majetku) prevyšuje 5 000 EUR – teda ak kupujete automobil za 6 000 EUR na “viackrát”, žiadna zo splátok nemôže ísť “cash”. Naopak, prípadné porušenie zákazu a prípadná pokuta však neznamená to, že – za splnenia všetkých nižšieuvedených podmienok – si zároveň podnikateľ nemôže daný nákup/majetok uplatniť v účtovných či daňových nákladoch, prípadne v odpočítaní DPH-čky.

1 700 EUR ako hranica pre odpisy

Majetok s dobou používania nad 1 rok a sumou kúpy (obstarávacia cena vrátane súvisiacich nákladov, ako je napr. prepravné) vyššou ako 1 700 EUR nemôže ísť do daňových nákladov v zmysle “spotreba” hneď v roku kúpy, ale odpisuje sa postupne viacero rokov. Počítače a autá 4 roky, motorka 6 rokov a ak podnikateľ dostane chuť na vlastnú loď (ktorou bude samozrejme cestovať za firemnými klientmi), tak 12 rokov.

Hovorím o daňových odpisoch ako daňových nákladoch, tj nákladoch na účely zníženia dane z príjmov – popri nich však existujú aj odpisy účtovné, ktoré by mali čo najpresnejšie vyjadriť skutočné používanie/opotrebenie daného počítača, auta či lode s cieľom čo najvýpovednejšie vykázať hospodárenie firmy z účtovného hľadiska a a už len z toho dôvodu by sa mali od daňových odpisov líšiť. Čo sa v praxi často nedeje z dôvodu zjednodušovania práce, na druhej strane čo najdlhšie účtovné odpisovanie firemného majetku môže firme pomôcť dostať úver či vyhnúť sa nezdravým číslam prípadne konkurzu. Pri malých eseročkách a ich majetkoch v zmysle počítač či auto však účtovné odpisy s cieľom poskytnúť “verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky” veľký význam nemajú a podnikatelia im aj tak veľmi nerozumejú, keďže ich zaujímajú predovšetkým dane – preto by už účtovné odpisovanie mohlo ísť z legislatívy preč, minimálne ako povinnosť.

Suma 1 700 EUR sa samozrejme v prípade platiteľa DPH vzťahuje iba na sumu majetku + súvisiacich nákladov bez DPH, v prípade neplatiteľa DPH na finálnu cenu vrátane DPH.

A ešte čosi: Od roku 2021 tu máte jednu sympatickú úľavu

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Suma stravného aj cestovných náhrad sa od 1. septembra opäť zvýši

MPSVaR MPSVaR

V Zbierke zákonov dňa 6. 8. 2022, vyšlo opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré navyšuje stravné príspevky pre zamestnancov. Minimálna hodnota stravného lístka sa v reakcii na zvýšenie stravného počas pracovnej cesty od 1. septembra 2022 zvýši na 4,80 eura. Znamená to aj zvýšený príspevok na stravu pre zamestnancov, keďže 55 % z tejto sumy uhrádza zamestnávateľ.