Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Počítač či iný majetok na bloček/faktúru: pravidlá a limity (je ich dosť)

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Peter Furmaník Zdroj: Ľudskou rečou

“Kupujem počítač na firmu. Existuje na bloček do nákladov nejaký limit? Kupujem MacBook a predávajúci mi tvrdí, že nad 1 600 EUR už musím zobrať počítač “na firmu””, pýta sa Andrej v messengerovej správe priamo z pokladne v značkovej predajni. Stálo sa v praxi a stáva sa bežne. Limitov a pravidiel pre počítač resp. “bloček/faktúru” vo firemných účtovných/daňových nákladoch či odpočítaní DPH je však nie málo a nezaškodí, ak ich bude mať každý kupujúci podnikateľ pred sebou. A dostaneme sa aj k tomu, čo Andreja pri predaji zastavilo a možno aj ako z toho von.

Tak ešte raz: ak podnikateľ “na firmu” – tj v mene firmy a na podnikateľské účely – kupuje akýkoľvek hmotný hnuteľný majetok (nehnuteľnosti a služby si nechajme na inokedy), vzťahujú na kúpu a “zachytenie” v dani z príjmov, DPH-čke, účtovníctve a iných oblastiach – najmä – tieto pravidlá:

Zákaz hotovostnej platby nad 5 000 EUR

Týka sa každého obchodu, v ktorej aspoň jednou stranou je podnikateľ – s niekoľkými výnimkami, akými sú napr. dobierka či vklad na bankový účet. Samozrejme v prípade počítača sa takáto suma vzťahuje skôr na lepšiu značku prípadne viac kusov s príslušenstvom, v praxi sa teda limit dotýka skôr automobilu či napríklad koberca v kancelárii  Porušenie zákona o obmedzení platieb v hotovosti (doba kešu skončila rokom 2012) trestá prípadná daňová kontrola pokutou. I keď to zo znenia zákona nevyplýva, obmedzenie sa podľa daniarov (teda tých, ktorí jeho porušenie pokutujú) týka aj akejkoľvek čiastkovej platby/úhrady, ak celkový právny úkon (tj kúpa majetku) prevyšuje 5 000 EUR – teda ak kupujete automobil za 6 000 EUR na “viackrát”, žiadna zo splátok nemôže ísť “cash”. Naopak, prípadné porušenie zákazu a prípadná pokuta však neznamená to, že – za splnenia všetkých nižšieuvedených podmienok – si zároveň podnikateľ nemôže daný nákup/majetok uplatniť v účtovných či daňových nákladoch, prípadne v odpočítaní DPH-čky.

1 700 EUR ako hranica pre odpisy

Majetok s dobou používania nad 1 rok a sumou kúpy (obstarávacia cena vrátane súvisiacich nákladov, ako je napr. prepravné) vyššou ako 1 700 EUR nemôže ísť do daňových nákladov v zmysle “spotreba” hneď v roku kúpy, ale odpisuje sa postupne viacero rokov. Počítače a autá 4 roky, motorka 6 rokov a ak podnikateľ dostane chuť na vlastnú loď (ktorou bude samozrejme cestovať za firemnými klientmi), tak 12 rokov.

Hovorím o daňových odpisoch ako daňových nákladoch, tj nákladoch na účely zníženia dane z príjmov – popri nich však existujú aj odpisy účtovné, ktoré by mali čo najpresnejšie vyjadriť skutočné používanie/opotrebenie daného počítača, auta či lode s cieľom čo najvýpovednejšie vykázať hospodárenie firmy z účtovného hľadiska a a už len z toho dôvodu by sa mali od daňových odpisov líšiť. Čo sa v praxi často nedeje z dôvodu zjednodušovania práce, na druhej strane čo najdlhšie účtovné odpisovanie firemného majetku môže firme pomôcť dostať úver či vyhnúť sa nezdravým číslam prípadne konkurzu. Pri malých eseročkách a ich majetkoch v zmysle počítač či auto však účtovné odpisy s cieľom poskytnúť “verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky” veľký význam nemajú a podnikatelia im aj tak veľmi nerozumejú, keďže ich zaujímajú predovšetkým dane – preto by už účtovné odpisovanie mohlo ísť z legislatívy preč, minimálne ako povinnosť.

Suma 1 700 EUR sa samozrejme v prípade platiteľa DPH vzťahuje iba na sumu majetku + súvisiacich nákladov bez DPH, v prípade neplatiteľa DPH na finálnu cenu vrátane DPH.

A ešte čosi: Od roku 2021 tu máte jednu sympatickú úľavu

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.