Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - August 2023

Pravidlá o čase jazdy a odpočinku

Kategória: Z praxe Zdroj: NIP

Národný inšpektorát práce pripravil v spolupráci s Európskym orgánom práce (ELA) preklad letákov „Vyslaní vodiči“ a „Pravidlá o čase jazdy a odpočinku“ do slovenského jazyka. Tieto letáky sú súčasťou kampane „Cesta k spravodlivej doprave““, ktorú ...

Ako sa vyhnúť plateniu zrážkovej dani v USA?

Kategória: Z praxe Zdroj: Accace, Andrej Dopjera Senior Tax Consultant

Ak obchodujete s partnermi v USA alebo vám plynú niektoré druhy príjmov zo zdroja v USA, môžete sa podľa lokálnej legislatívy vystaviť riziku zrážkovej dane vo výške až 30%. Formulár W8-BEN-e umožňuje zahraničnému podniku uplatniť nárok na zníženi...

Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev

Kategória: Z praxe Zdroj: Accace, Miriama Podskubová, Senior Associate

Dňa 18.7.2023 podpísala prezidentka nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý koncom júna schválil parlament. Predmetom jeho úpravy sú (cezhraničné) premeny, zmeny právnej formy obchod...

Zamestnávate cudzincov z krajín mimo EÚ? Viete, aké máte povinnosti?

Kategória: Z praxe Zdroj: NIP

Pri zamestnávaní cudzincov je podstatný výber práva, podľa ktorého sa bude spravovať pracovnoprávny pomer. Podľa ust. § 16 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom sa pomery z pracovnej zmluvy spravujú právom miesta, kde p...

Praktický rozmer vyplatenia mzdových nárokov zamestnanca pri jeho smrti

Kategória: Z praxe Autor/i: JUDr. Marek Švec, PhD.

K problematike smrti zamestnanca a právnemu rozmeru možnosti poskytnutia jeho peňažných nárokov pozostalým podľa § 35 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) bolo publikovaných aj na tomto ...

Nové sumy mzdových zvýhodnení od 1. júna 2023

Kategória: Z praxe Zdroj: NIP

Zákonom č. 1/2023 Z. z. sa s účinnosťou od 1. júna 2023 menia ustanovenia Zákonníka práce upravujúce výšku mzdových zvýhodnení za prácu v neštandardnom pracovnom čase a výšku náhrady za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska. Uvedená úprava ovplyvňuj...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Ťažké úžitkové vozidlá: Rada schválila prísnejšie emisné normy CO2

Rada EÚ

Rada Európskej únie 13. mája 2024 formálne prijala nariadenie o emisných normách CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá, ktorým sa menia a posilňujú existujúce pravidlá EÚ. Aktualizovanými pravidlami sa ďalej znížia emisie CO2 z cestnej dopravy a zavedú sa nové cieľové hodnoty na roky 2030, 2035 a 2040.