Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Nové sumy mzdových zvýhodnení od 1. júna 2023

Kategória: Z praxe Zdroj: NIP

Zákonom č. 1/2023 Z. z. sa s účinnosťou od 1. júna 2023 menia ustanovenia Zákonníka práce upravujúce výšku mzdových zvýhodnení za prácu v neštandardnom pracovnom čase a výšku náhrady za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska. Uvedená úprava ovplyvňuje nielen nároky zamestnancov v pracovnom pomere, ale aj nároky zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov). 

S účinnosťou od 1. júna 2023 sa tak zvyšuje suma mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu (§ 122a), prácu v nedeľu (§ 122b), nočnú prácu (§ 123), suma mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce (§ 124), suma náhrady za pracovnú pohotovosť na pracovisku (§ 96) a mení sa filozofia výpočtu týchto súm. Zároveň sa touto novelou Zákonníka práce zvyšuje aj suma a mení sa filozofia určenia výšky odmeny dohodára za výkon práce v deň sviatku (§ 223 ods. 2 štvrtá veta). Sumy týchto mzdových zvýhodnení, ktoré sú v súčasnosti určené pevnou čiastkou, budú naviazané na sumu minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

V zmysle novely Zákonníka práce bude počnúc 1. júnom 2023 za každú hodinu práce v

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).