Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 3/2014

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
3/2014

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti

Ing. Anton Kolembus

Príjmy z prenájmu nehnuteľností patria medzi príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), s výnimkou príjmov z prenájmu nehnuteľností, ktoré sú do...

Praktické otázky k zákonu o používaní ERP (1. časť)

Ing. Klára Klabníková Zo seriálu: Praktické otázky k zákonu o používaní ERP

Vzhľadom na stále sa opakujúce otázky a problémy z dennej praxe s aplikáciou zákona upravujúceho používanie elektronickej registračnej pokladnice, prinášame odpovede vypracované odborníkmi.

Dôvody poskytovania náhrady mzdy zamestnancovi

Ing. Jolana Strýčková Zo seriálu: Praktické otázky k zákonu o používaní ERP

Podľa ustanovenia §47 zákona č. 311/2001 Z. z., Zákonníka práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) má zamestnávateľ, odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, povinnosť prideľovať zamestnancovi prá...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.