SERIÁL: Zmeny v zákone o dani z príjmov po prijatí novely účinnej od 1. 1. 2014

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 3

Zmeny v zákone o dani z príjmov po prijatí novely účinnej od 1. 1. 2014 (3. časť)

Číslo:
Vydanie: 4/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Posledná časť článku informuje o zmenách v oblasti medzinárodného zdaňovania, ktoré priniesla novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“).

Zmeny v zákone o dani z príjmov po prijatí novely účinnej od 1. 1. 2014 (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Prvá časť článku bola zameraná na podrobný prehľad zmien, ktoré obsahuje novela č. 463/2013 Z. z., zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) s účinnosťou od 1. 1. 2014 č., ktorú Národná rada SR schválila dňa 3. 12. 2013 v členení na problematiku zdanenia fyzických osôb. Zdaneniu právnických osôb sa venuje druhá časť príspevku.

Zmeny v zákone o dani z príjmov po prijatí novely účinnej od 1. 1. 2014

Číslo:
Vydanie: 2/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) bol s účinnosťou od 1. 1. 2014 novelizovaný zákonom č. 463/2013 Z. z., ktorý Národná rada SR schválila dňa 3. 12. 2013. Niektoré ustanovenia prijatej novely ZDP nadobúdajú účinnosť až 1. 3. 2014, 1. 9. 2014 a 1. 1. 2016. Schválená novela prináša viacero zmien, ktoré už pred jej prijatím vzbudili zaslúženú pozornosť odbornej a podnikateľskej verejnosti a ktorých cieľom je nielen odstránenie administratívnej náročnosti pre daňové subjekty, zvýšenie právnej istoty daňovníkov a atraktivity podnikateľského prostredia, ale aj boj proti daňovým únikom. V priebehu legislatívneho procesu bolo k tomuto návrhu zákona predložených niekoľko doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov, ktoré obsahujú zmeny dotýkajúce sa výraznou mierou podnikateľského prostredia.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
3/2020
Ročnik 2020

Zobraziť