Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Predaj a kúpa podniku fyzickou osobou

Predaj a kúpa podniku fyzickou osobou (2. časť)

Pokračovanie článku sa venuje oceneniu majetku a záväzkov v účtovníctve predávajúceho podnik alebo jeho časť a zaúčtovaniu operácií týkajúcich sa predaja podniku alebo jeho časti.

Predaj a kúpa podniku fyzickou osobou

V rámci tzv. podnikových kombinácií, zapracovaných do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) s účinnosťou od 1. 1. 2010 sa upravil aj postup pri stanovení základu dane pri predaji podniku alebo jeho časti. Časť z tý...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály