Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Spravodajstvo

Vyplnenie platobných informácií pomocou QR kódov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

V rámci proklientských opatrení finančná správa postupne zavádza predvypĺňanie platobných informácií v stovke vybraných dokumentov prostredníctvom QR kódov. Klientom sa tak výrazne zjednoduší plnenie záväzkov voči FS a zároveň sa zníži chybovosť p...

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve

Kategória: Spravodajstvo

Pridajte sa k nášmu webináru, kde Vám dlhoročný odborník v oblasti účtovníctva Ing. Ondrej Baláž odhalí kľúčové aspekty účtovnej závierky a predstaví najnovšie trendy a zmeny. Zistíte, ako správne vypracovať účtovnú závierku, ako identifikovať dôl...

Rekreačný príspevok pre zamestnanca

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Accace, k.s.

Rekreácia zamestnancov ako povinný benefit pre určitú skupinu zamestnávateľov sa zaviedla ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") s účinnosťou od 1. januára 2019. Aj napriek tomu zamestnáva...

Novela zákona o dani z príjmov - návrh

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI Zdroj: ASPI

Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podala návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „návrh zákona“).

Už len pár dní na darovanie dvoch percent

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Ak chcete poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2023 vybranej neziskovej organizácii, nadácii či občianskemu združeniu, máte čas do konca mesiaca. Darovať 2 % alebo 3 % tretiemu sektoru je možné len na predpísanom tlačive v lehote do 30...

Zvýšila sa suma náhrady za používanie vlastného auta na služobné účely

Kategória: Spravodajstvo

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo dňa 4. apríla 2024 opatrenie č. 73/2024 Z. z. (vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 18. apríla 2024), ktorým opäť zvyšuje sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri praco...

Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii?

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, že nedokážu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. V takomto prípade je dôležité komunikovať s daňovým úradom, pričom daňovníci môžu využiť viaceré zákonné možnosti, ako...

Poistné pre povinne nemocensky a dôchodkovo poistenú SZČO v roku 2024

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) platí poistné v roku 2024:

Povinné zmluvné poistenie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MF SR Zdroj: MF SR

Vláda SR schválila novelu zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP), ktorú predložilo MF SR. Novela okrem transpozície smernice EÚ prináša aj viacero zmien, ktoré pozitívne privítajú najmä klienti poisťovní a ktoré zabezpečia vyššiu ochranu poškod...

Prevádzku eKasy nemôžeme ohroziť

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Podporu prevádzky systému eKasa pre finančnú správu musí aj naďalej zabezpečovať spoločnosť Allexis resp. All Soft Corp, s.r.o. Výsledok rokovaní priniesol však lepšie podmienky pri využívaní tohto systému.

Podanie daňového priznania sa blíži

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR

Finančná správa SR informuje o hlavných zmenách v tlačivách k dani z príjmu. Týkajú sa bonusu na vyživované dieťa, bonusu na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie, odpočtu daňovej straty, nezdaniteľnej časti základu dane a novinkou za zd...

Kalendár výmeny komunikačných certifikátov už FRSR zverejnila

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR

Finančná správa zavádza proces zverejňovania informácií o plánovaných výmenách komunikačných certifikátov. Cieľom tohto procesu je zabezpečiť informovanosť verejnosti o nadchádzajúcej výmene certifikátov a zvýšiť tak jeho transparentnosť.

Opatrenie č. MF/005391/2024-74

Kategória: Opatrenia Autor/i: MF SR

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. februára 2024 č. MF/005391/2024-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o p...

Daňové priznanie môžete podať aj z auta

Kategória: Spravodajstvo

Finančná správa bude v tomto roku preberať daňové priznania aj v teréne mimo priestorov daňových úradov vo viacerých mestách Slovenska. Plní tak svoj záväzok smerom k primátorom, ktorých sa ich dotkla optimalizácia kontaktných miest daňových úrado...

Kampaň Zlepšenie prevencie pracovných úrazov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NIP Zdroj: NIP

Národný inšpektorát práce a inšpektoráty prace v spolupráci s Výborom vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) rozbiehajú od začiatku marca 2024 na slovenských pracoviskách kontroly zamerané na prevenciu vzniku pracovných úrazov s cieľom pos...

Manipulácie pri zľavách by mali skončiť, označovanie cien tovarov čakajú zmeny

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: RUŽIČKA AND PARTNERS

V parlamente smeruje do druhého čítania nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý má modernizovať legislatívu a zosúladiť ju s viacerými smernicami EÚ. V uplynulých dňoch prešiel vládny návrh zákona prvým čítaním. Týmto návrhom sa dosiahne transpoz...

Na podanie daňového priznania máte čas už len do 2. apríla

Kategória: Spravodajstvo

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 je potrebné podať do 2. apríla tohto roka a do tohto termínu je potrebné daň aj zaplatiť.

Návrh zvýšenia súm základnej náhrady

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh úpravy opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Platobnou kartou môžete platiť aj dane

Kategória: Spravodajstvo

Zaplatiť dane platobnou kartou umožnila Finančná správa SR už v minulom roku. Online úhrada správnych poplatkov a 15 druhov daní priamo pri realizácii spoplatneného úkonu cez portál finančnej správy (PFS) daňovým subjektom uľahčí a zjednoduší plat...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.