Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Poistné


Poistné pre povinne nemocensky a dôchodkovo poistenú SZČO v roku 2024

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) platí poistné v roku 2024:

Povinné zmluvné poistenie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MF SR Zdroj: MF SR

Vláda SR schválila novelu zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP), ktorú predložilo MF SR. Novela okrem transpozície smernice EÚ prináša aj viacero zmien, ktoré pozitívne privítajú najmä klienti poisťovní a ktoré zabezpečia vyššiu ochranu poškod...

Zmeny pri výbere a platení poistného

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) budú od roku 2024 platiťnové minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie a s tým spojené nové výšky poistného. Podobne čaká z...

Elektronický účet poistenca opäť ponúka viac

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch už druhýkrát v tomto roku rozšírila obsah Elektronického účtu poistenca (EUP) – pribudli v ňom nové funkcionality o úrazových dávkach. Sociálna poisťovňa tak poistencom v jednotlivých životných situáciách šetrí os...

Pozor na výšku platby poistného - SZČO s odloženým daňovým priznaním

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: redakcia

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2022 podali daňové priznanie v predĺženej lehote do 30. 7.2023, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za október 2023 im uplyni...

Ak ste si počas pandémie odložili splatnosť poistného za marec 2021, uhradiť ho treba do konca septembra 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a zamestnávateľom, ktorí počas pandémie požiadali o odklad poistného za mesiac marec 2021, že sa blíži jeho splatnosť. Povinnosť uhradiť ho majú do 30. septembra 2023.

Už len dva týždne máte na splnenie niektorých povinností

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Potrebujete stihnúť generálny pardon, podať či zmeniť vyhlásenie k rodičovskému dôchodku alebo  nahlásiť výšku dôchodku zo zahraničia kvôli trinástemu dôchodku? Sociálna poisťovňa pripomína: čas máte už len do štvrtka 31. augusta 2023.

Od 1. septembra 2023 sa končí vyplácanie pandemického ošetrovného

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí ešte poberajú pandemické ošetrovné, že od 1. septembra 2023 prestane túto dávku vyplácať. Zrušenie pandemického ošetrovného znamená, že od 1. septembra 2023 bude Sociálna poisťovňa poskytovať ošetrov...

Nezabudnite si upraviť novú výšku platby poistného a uhradiť ho po prvý raz do 8. augusta 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2022 podali daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca 2023, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za júl 2023 im uplynie 8...

Živnostníci a SZČO: Viete, aké poistné máte platiť od 1. júla 2023?

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna  poisťovňa pripravila na svojej webovej stránke kalkulačku pre informatívny výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) od 1. júla 2023. Podľa nej živnostníci a ostatné SZČO zistia, či im vznikne od 1. júla 2023 (resp. o...

Elektronické podávanie prenosného dokumentu A1 je už možné

Kategória: Mzdy, odvody a poistné Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii služieb. Zjednodušila proces vydávania prenosných dokumentov A1 (PD A1) pre prácu v zahraničí, o ktorý ju ročne požiada približne 120 tisíc klientov väčšinou papierovou formou. Po novom môžu klienti o ...

Spĺňate podmienky na odpustenie penále? Generálny pardon 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa už na subjekty, ktoré splnili podmienky, uplatňuje generálny pardon. Odvádzateľom poistného, ktorí majú dlh voči Sociálnej poisťovni, generálny pardon poskytuje možnosť vyrovnať si svoje záväzky a dosiahnuť odpustenie penále z d...

Dostali ste od Sociálnej poisťovne sms alebo e-mail? Môže sa vás týkať generálny pardon 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch zasiela upozornenia na možnosť využitia generálneho pardonu 2023. Tie subjekty, ktorých sa táto možnosť týka a Sociálna poisťovňa na ne eviduje kontakty, dostanú SMS, e-mail alebo správu do elektronickej schránky....

Generálny pardon 2023: Najčastejšie otázky a odpovede

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa vychádza v ústrety poistencom a subjektom so záujmom o generálny pardon 2023. Prináša nasledovný prehľad odpovedí na najčastejšie otázky a pre klientov tiež zjednodušila cestu pri hľadaní informácií o generálnom pardone prostred...

Zamestnávatelia a SZČO: Blíži sa splatnosť odloženého poistného za december 2020, pripomíname dátum úhrady do 31. decembra 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré počas pandémie v minulosti požiadali Sociálnu poisťovňu o odklad poistného za mesiac december 2020, sa blíži odložená splatnosť tohto poistného. Povinnosť jeho úrady uplynie 31. de...

Nové vymeriavacie základy pre platenie poistného od 1. januára 2023 sú už známe

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) budú od roku 2023 platiť nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie. Odvody za január bude potrebné uhradiť najneskôr d...

Zmeny pri určovaní vymeriavacieho základu zamestnanca na platenie poistného od 1. 1. 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Od 1. januára 2023 nadobúda účinnosť novela zákona o sociálnom poistení, ktorá okrem iného zavádza pre zamestnávateľov aj zmeny v určovaní vymeriavacieho základu  (VZ) zamestnanca

Otcovia už môžu požiadať o novú dávku otcovské

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Otcovia už môžu od 1. novembra 2022 požiadať Sociálnu poisťovňu o vyplácanie novej dávky, tzv. otcovské. Sociálna poisťovňa pre nich na svojej webovej stránke zverejnila tlačivo, ktoré po potvrdení zamestnávateľom (v prípade zamestnancov) následne...

V budúcom roku sa zvýšia maximálne sumy dávok nemocenské, materské, tehotenské i ošetrovné

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

V budúcom roku budú poistenci po splnení zákonných podmienok dostávať zo Sociálnej poisťovne vyššie maximálne sumy štyroch druhov nemocenských dávok: nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné. Vyplýva to z každoročného zvýšenia všeobecného vyme...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.