Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zmeny pri určovaní vymeriavacieho základu zamestnanca na platenie poistného od 1. 1. 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Od 1. januára 2023 nadobúda účinnosť novela zákona o sociálnom poistení, ktorá okrem iného zavádza pre zamestnávateľov aj zmeny v určovaní vymeriavacieho základu  (VZ) zamestnanca

Ak zamestnávateľ zúčtuje zamestnancovi (vrátane dohodára) príjem zo zárobkovej činnosti po skončení právneho vzťahu alebo zamestnávateľ zúčtuje zamestnancovi  s právom na nepravidelný príjem (vrátane dohodára) príjem počas trvania právneho vzťahu, príjem sa rozrátava na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku, resp. v kalendárnom roku, v ktorom bol tento príjem zúčtovaný, avšak už sa ani v jednom z týchto prípadov nerozpočítava na kalendárny mesiac, za ktorý bolo zaplatené poistné z maximálneho vymeriavacieho základu.

Doteraz platilo, že sa príjem nerozpočítal na kalendárny mesiac, za ktorý bolo zaplatené poistné z maximálneho vymeriavacieho základu iba v prípade, ak sa príjem rozpočítaval zamestnancovi s právom na nepravidelný príjem počas trvania tohto právneho vzťahu.

Novela zákona o sociálnom poistení upravuje aj  špecifické situácie týkajúce sa povinného dôchodkového poistenia dohodára:

  1. s pravidelným mesačným príjmom s uplatnenou výnimkou do 31. 12. 2022, ktorému je zúčtovaný príjem zo zárobkovej činnosti po 31. 12. 2022 za obdobie do 31. 12. 2022,
  2. s nepravidelným príjmom (vrátane dohodára s uplatnenou výnimkou do 31. 12. 2022), ktorému je zúčtovaný príjem za obdobie do 31. 12. 2022 (zahŕňa príjem zúčtovaný do 31. 12. 2022 ako aj príjem zúčtovaný po 31. 12. 2022 za obdobie do 31. 12. 2022).


V týchto situáciách sa dôchodkové poistenie dohodára za obdobie do 31. 12. 2022 posudzuje podľa právnej úpravy platnej do 31. 12. 2022.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.