Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 11/2016

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
11/2016

Predaj tovaru a digitálnych produktov v slovenskom e-shope

Ing. Peter Furmaník

Predaj prostredníctvom elektronického obchodu na webovej stránke dostupnej odberateľom z celého sveta, teda predaj prostredníctvom e-shopu, je v súčasnosti pomerne atraktívnou formou podnikania. Z ...

Dodanie tovaru a služieb v zmysle komunitárneho práva (II.)

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Dodanie tovaru a služieb v zmysle komunitárneho práva

V minulom čísle časopisu sme priniesli prvú časť článku, ktorý sa venuje téme dodania tovaru a služieb v zmysle komunitárneho práva. Ďalšie rozhodnutia SD EÚ uverejňujeme v tomto čísle časopisu.

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH

Ing. Zuzana Šidlová Zo seriálu: Dodanie tovaru a služieb v zmysle komunitárneho práva

Súdny dvor EÚ vydal od 22. júna 2016 nasledovné rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH:

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám už s predposledným tohtoročným číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok, ktorý rieši predaj tovaru a digitálnych produktov v slovenskom e-shope. Autor na príkladoch vysvetľuje identické situácie z pozície platiteľa DPH a neplatiteľa DPH.

Prvý článok v rubrike „Z praxe“ je venovaný službám zdravotnej starostlivosti a ich oslobodeniu od DPH. Autorka článok vhodne doplnila výberom z judikatúry SD EÚ, ktorá sa týka služieb zdravotnej starostlivosti.

Druhý článok v tejto rubrike je zameraný na dodanie tovaru a služieb v zmysle komunitárneho práva a je pokračovaním článku, ktorého prvú časť sme priniesli v októbrovom vydaní časopisu.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame rozsudok týkajúci sa časového účinku opravy faktúr na uplatnenie práva na odpočítanie DPH. V tejto rubrike nájdete aj prehľad rozsudkov v oblasti DPH, ktoré vydal Súdny dvor EÚ od 22. júna 2016.

V „Poradni“ si môžete prečítať odpovede na vaše otázky.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.