Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 3/2017

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
3/2017

DPH cestovnej kancelárie v roku 2017

Ing. Monika Ziškayová

Osobitný režim uplatňovania dane z pridanej hodnoty podľa § 65 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) môžu používať platitelia dan...

Odpočítanie DPH z majetku pri registrácii za platiteľa DPH

Ing. Peter Furmaník

Pri registrácii za platiteľa DPH je možné spätne a jednorazovo odpočítať daň z niektorých vstupov, ktoré daný podnikateľský subjekt obstaral ešte predtým, ako sa stal platiteľom DPH. V článku uvádz...

Vrátenie DPH v jednotlivých členských štátoch EÚ (I.)

Ing. Zuzana Šidlová Zo seriálu: Vrátenie DPH v jednotlivých členských štátoch EÚ

Právo zdaniteľných osôb odpočítať od DPH, ktorú majú zaplatiť, DPH splatnú alebo zaplatenú na vstupe z tovarov, ktoré nadobudli, alebo služieb, ktoré prijali, predstavuje základnú zásadu spoločného...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

v marcovom číslo časopisu DPH v praxi nájdete opäť zaujímavé témy z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o tom, ako si uplatňujú DPH platitelia dane, ktorí predávajú služby cestovného ruchu. Článok je doplnený aj príkladmi.

V rubrike „Z praxe“ prinášame tri články. Prvý článok sa venuje téme zdaňovania cezhraničných služieb. V ďalšom článku sa jeho autor zameral na problematiku odpočítania DPH z majetku v prípade daňovníka, ktorý sa stal platiteľom DPH. Posledný článok v tejto rubrike sa týka prechodných položiek a jeho autorka vysvetľuje danú tému z hľadiska zákona o DPH, ale aj zákona o účtovníctve.

V rubrike „Z Európskej únie“ v tomto čísle časopisu uverejňujeme prvú časť článku o vrátení DPH v jednotlivých členských štátoch EÚ.

Ako zvyčajne prinášame aj odpovede na vaše otázky, ktoré sú obsahom rubriky „Poradňa“.

redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.